Mental health

كارآفريني و ارتباط نزديك آن با اختلال هاي ذهني

امكان سرايت بيماري هاي رواني به كارآفرينان بسيار بيشتر از مردم عادي مي باشد!

يكي از بزرگترين سوال هاي بي پاسخ، درباره ي اين موضوع اين است كه تا چه حد كارآفرينان مستعد، در رابطه با مسائل رواني دخالت دارند؛ بسياري از شواهد بي نظيري كه اختلال هاي رواني در آن ها بيشتر رايج است، در ميان كارآفريني هايي كه درون جمعيت اند به صورت فراوان وجود دارد، اما در حال حاضر داده هاي كمي سختي، در دسترس مي باشند؛ براي آزمايش اين فرض، فريمن به همراه تعدادي از همكاران خود، پژوهشي را براي نقشه برداري و آزمايش ٢٤٢ كارآفريني و ٩٣ موضوع كنترل انجام دادند؛ تقريبا نيمي از كارآفريناني كه مورد بررسي قرار گرفتند، فقط يكي از شرايط سلامت روان را دارا بوده و به ميزان قابل توجهي از نظر اختلال هاي رواني خيلي بالاتر از گروه كنترل بودند؛ همچنين كارآفرينان گزارش شده، بيشتر بيماري هاي روان را كه در خانواده ها به طور فوري آن ها را كنترل مي كنند، داشته اند.

فريمن ميزاني از كارآفريني را، كه ممكن است، به ارث برده شده باشد را با اختلالات رواني مرتبط دانست و آن را پيشنهاد كرد؛ در اقتصاد كسب و كار كوچك، نتايج حاصل از اين پژوهش تا امسال به طور رسمي منتشر نشدند؛ فريمن  به همراه گروه خود، يك پيش نويس را در سال ٢٠١٥ منتشر كردند؛ بنابراين يافته هاي آن ها مي توانست، بخش وسيعي از گفت وگو هايي، درباره ي كار آفريني و سلامت روان باشد؛ طبق گفته هاي فريمن، هدف اصلي وي، بالا بردن آگاهي از سلامت روان، در طول كارآفريني بود؛ به خصوص آن هايي كه ممكن بود رنج زيادي بكشند؛ بنابراين آن ها مي توانند تجربه خود را تحت قاعده و قانون درآورند و اگر نياز به كمك داشتند از ديگران كمك گيرند؛ آن همچنين بدون بيانيه ادامه مي دهد كه بعضي از حالت هاي بيماري روان، اگر كنترل نشوند مي توانند مصيبت بار باشند؛ فقط ميزان خاصي از خوش بيني تيمي، براي استوار كردن كارآفريني vcs (سيستم كنترل نسخه) مفيد است، اما در مراحل بالاتر، آن مي تواند منجر به هيجان بي دليل و مخرب زيادي شود و بعضي از كارآفريني هاي دو قطبي مي توانند به طور كامل سقوط كنند و اين مورد بسيار حائز اهميت است كه افسردگي ضعيف براي يك رهبر، بسيار ناتوان كننده است.

تنها ۱۱ درصد از كاركنان براي سلامت روان پشتيباني و تشويق مي شوند

اين حقيقت بسيار غم انگيز است، طبق گفته هاي فريمن، يك روز شما متوجه خواهيد شد كه ديگر هيچ چيزي شما را خوشحال نمي كند، شما انگيزه خود را از دست داده و انرژي شما كاهش مي يابد؛ بپذيريد كه آن به اين معناست كه شما افسرده شديد و شما تنها با آن مدارا مي كنيد و علت آن نه فقط براي خودتان بلكه براي سرمايه گذاري شما براي كاركنان و خانواده خود و همچنين مسئوليت كارهايي است كه شما انجام مي دهيد؛ چنانكه رنگ هاي علمي يك تصوير، واضح تر از چگونگي داشتن سلامت روان به شكل هاي مختلف بوده است، به حركت درآوردن كارآفريني ها و دنياي كسب و كار براي آن، براي چنگ زدن بيشتر به صورت جدي با مسئله اي از سلامت روان، آغاز شده است؛ در پست هاي وبلاگ ها و مقالات، بنيانگذاران براي مبارزه با اضطراب و افسردگي و يافتن دلايل خودكشي، حضور پيدا كردند؛ آن يك جنبش براي بخشي از انرژي اي است كه تا حدودي با مصيبت فروكش كرده است؛ در جهان تكنولوژي كنوني، دنبال كردن چندين خودكشي با مشخصات بالا با شب زنده داري و القا كردن خوشبين بودن در روان شروع شده است؛ طبق بيانيه فريمن، اين نوع از بررسي، درباره جنبه هاي مثبت و منفي از بحث سلامت روان، براي همه افراد خوب است؛ يك رشد آگاهي و هوشياري كه درگيري با سلامت روان و بهره مند شدن از ويژگي هاي آن، براي كارآفرينان عادي كاربرد داشته و كمك گرفتن از آن نيز بسيار خوب است؛ از نظر فريمن، در افق هاي فكري بعدي، ما به چگونه كمك گرفتن از يك سرمايه گذار خوب در اين مورد، نياز خواهيم داشت.


بيشتر بخوانيد : آيا اعتياد به بازي هاي ويدئويي يك اختلال رواني است؟


شري جانسون تمايل زيادي به ديدن جوايز و كارهاي مدارس و تأكيد بيشتر بر ارائه تاثيرات سلامت روان بر حمايت از كارآفرينان، داشت؛ طبق گفته هاي وي، آيا ما مي توانيم به vcs كمك كنيم تا آگاهي بيشتري از آن داشته باشيم؟ آيا ما مي توانيم به ساختار سازماني كمك كنيم تا كمي بيشتر از آن آگاهي داشته باشيم؟ آيا ما مي توانيم بهترين دستورالعمل ها را انجام دهيم؟
جان ويكلند كه يك پروفسور از كارآفرينان در مدرسه ويتمن و از مديران دانشگاه سيراكوس بوده و در حال تحصيل درباره ي كارآفريني وADHD نيز مي باشد و همچنين مي خواهد كه حتي بيشتر در آغوش تنوع زيستي كارآفريني باشد؛ علاقه زيادي براي شروع يك كارآفريني، براي مردمي كه شما مي دانيد متفاوت هستند، نشان داده است و اين چنين گفته است كه ما هنوز يك راه طولاني براي رفتن، هم در تحقيق و هم در تمرين داريم، اما بايد مانند يك كارآفرين با آتش خود ملموس شويم و آن براي درك اين مكالمات در حال وقوع اطمينان بخش است و آن اين است كه ما تنها نيستيم؛ فريمن در جواب به وي اين چنين گفت كه بيشتر مردم كارهاي شما را انجام نمي دهند و كسب و كار جديدي را آغاز مي كنند؛ به علاوه همه افراد اين گونه فكر مي كنند كه شما كمي ديوانه هستيد تا يك كارآفرين باشيد؛ پس اگر شما به فكر خودكشي يا خودآزاري هستيد لطفا با خط عمر پيشگيري از خودكشي صحبت كنيد…

نمره شما به این پست