منفي انديشي و ارتباط تنگاتنگ آن با بي اعتمادي!

احساسات منفي مي توانند ظرفيت ما را براي اعتماد به ديگران كاهش دهند

Smile

اين موضوع راز نيست كه خلق و خوي بد مي تواند تاثيرات منفي بر چگونگي رفتار ما با ديگران داشته باشد، اما آيا آن مي تواند ما را بيش از حد بي اعتماد سازد؟

بله، يك پژوهش جديد نشان مي دهد كه احساسات منفي چقدر در اعتماد به ديگران تاثير دارد، حتي اگر اين احساسات به وسيله ي رويداد هايي كه هيچ ارتباطي با اعتماد نداشته باشند، تعيين شوند، تاثيري مستقيم دارند، اين پژوهش به وسيله ي يك تيم تحقيقاتي بين المللي از دانشگاه زوريخ (UZH) و دانشگاه آمستردام(UvA) انجام شده است.

اين احساسات مي توانند بر روشي كه ما با آن با ديگران ارتباط برقرار مي كنيم تاثير گذارند و آن ها به خوبي شناخته شده اند فقط كافيست به آن فكر كنيد كه چگونه به راحتي مي توانيد عاشق يك فرد و يا از او متنفر شويد؛ اما در مورد زماني كه اين احساسات به وسيله ي رويداد هايي كه هيچ ارتباطي با فردي كه با آن تعامل ندارند رخ مي دهد، به عنوان مثال احساس ناراحتي از راهبندان و يا پارك كردن، حالت ديگري رخ مي دهد، پژوهشگران اين نوع از احساسات را احساسات تصادفي مي نامند زيرا آن ها به وسيله ي حوادثي كه در حال حاضر به تعاملات اجتماعي وابسته نيستند، به وجود آمدند؛ احساسات تصادفي اغلب در تعاملات روزمره ما با ديگران رخ مي دهند، گرچه ممكن است كاملا از آن ها آگاه نباشيم.

احساسات منفي اعتماد ما را سركوب مي كنند

جان انگلمان، اقتصاددان UVA در اين پژوهش با کریستین رف و فریدریک مایر همكاري كرد؛ اين تيم تحقيق كرد كه آيا تاثيرات منفي تصادفي مي تواند بر اعتماد و شبكه هاي مغز مربوط به حمايت از شناخت اجتماعي تاثير گذارد يا خير؟!

براي ايجاد يك حالت طولاني مدت از تاثيرات منفي، اين تيم از روش تهديد شوك معتبر استفاده كرد كه در آن شركت كنندگان با سوك الكتريكي ناخوشايند (گاهي اوقات) تهديد مي شوند، اين تهديد به طور قابل اعتمادي عامل اضطراب پيش بيني شده است.

در يك چارچوب احساسي، از شركت كنندگان خواستند كه يك بازي اعتماد داشته باشند كه اين بازي درباره ي اين بود كه چقدر از پول خود را روي يك غريبه سرمايه گذاري مي كنند( با غريبه اي كه امكان پرداخت آن را داشته و يا تمام پول سرمايه گذاري را نگه مي دارد)

پژوهشگران دريافتند كه شركت كنندگان در مقابل دريافت يك شوك به طور قابل توجهي، اعتماد كمتري كردند حتي اگر اين شوك هيچ ارتباطي با تصميم آن ها براي اعتماد نداشت.

ايجاد اختلال در فعاليت و اتصالات مغزي

اين تيم همچنين پاسخ مغز شركت كنندگان را در حالي كه تصميمي بر روي اعتماد گرفته بودند، با استفاده از تصوير برداري رزونانس مغناطيسي(MRI) ضبط كرد و اين نشان داد كه منطقه اي در مغز به طور گسترده اي در شناخت باور هاي ديگران با توجه به اتصالات ناحيه تمپوپاريتال(TPJ) نقش داشته و در زماني كه شركت كنندگان احساس تهديد مي كردند به طور قابل توجهي سركوب مي شدند و در غير اين صورت شركت كنندگان احساس امنيت مي كردند؛ در اين حالت ارتباط بين TPJ و آميگدلا به طور معني داري تحت تاثيرات منفي قرار گرفت، علاوه بر اين، در شرايط امن، قدرت اتصال بين TPJ و ديگر مناطق شناخت مهم اجتماعي مانند شيار پشتي طولاني تر و قشر دائمي پيشاني پيش بيني كردند كه چه تعداد شركت كنندگان به ديگران اعتماد دارند؛ اين رابطه فعاليت بين مغز و رفتار ناخوشايند هنگامي كه شركت كنندگان احساس اضطراب مي كردند را نشان مي داد.


بیشتر بخوانید : اضطراب و افسردگی چگونه بر سلامت جسمانی تاثیر می گذارد؟


هر دو نويسندگان جان انگلمان و كريستين رف درباره ي اين پژوهش اين چنين توضيح مي دهند: 

اين نتايج نشان مي دهد كه احساسات منفي مي توانند تعاملات اجتماعي ما را به طور قابل توجهي تحت تاثير قرار دهند، به ويژه در اين زمينه كه اينكه چقدر به ديگران اعتماد كنيم.

آن ها همچنين اثرات اساسي تاثيرات منفي را روي مدار مغزي نشان مي دهند؛ تاثيرات منفي بر دستگاه هاي شناختي اجتماعي كه براي درك و پيش بيني رفتار ديگران مهم است نيز تاثير مي گذارد؛ بر اساس يافته هاي انگلمان، احساسات منفي مي توانند پيامد هاي مهمي را در مورد چگونگي برخورد و تعاملات اجتماعي ما داشته باشند.

با توجه به رويداد هاي سياسي اخير در انگلستان و انتخابات اروپا، يك هشدار وجود خواهد داشت كه احساسات منفي حتي اگر تصادفي باشند، ممكن است كه تصميمات مهم اجتماعي ما را از جمله راي دهي تحت تاثير قرار دهند.

منفي انديشي و ارتباط تنگاتنگ آن با بي اعتمادي!
۵ (۱۰۰%) ۱ vote