Music

موسیقی و افزایش خلاقیت.

دیدگاه مردمی که اعتقاد دارند موسیقی باعث خلاقیت می شود توسط محققانی که می‌گویند اثر تضاد دارد به چالش کشیده شده است. روان شناسان از دانشگاه مرکزی رونکاشیایر، دانشگاه ژول در سوئد و دانشگاه لنکستر، تاثیر موسیقی پس زمینه بر عملکرد مغز را در افراد با اعتقاد بر اثر در خلاقیت مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که موسیقی پس زمینه می تواند به طور قابل توجهی باعث کمک به افراد در انجام کارهای تکراری و بدون خلاقیت شود. محققان با استفاده از آزمایش هایی وظایف کلمه در محیط آرام و در معرض صدا را مورد بررسی قرار دادند.

  • موسیقی پس زمینه با اشعار خارجی و ناآشنا
  • موسیقی بی کلام
  • موسیقی با اشعار آشنا

دکتر Neil McLatchie از دانشگاه لنکستر گفت:

اما شواهدی از عملکردهای ضعیف در هنگام پخش موسیقی پس زمینه آرام پیدا کردیم.

پژوهشگران می گویند این ممکن است به این دلیل باشد که موسیقی حافظه کلامی را مختل می‌کند. سومین آزمایش _ قرار گرفتن در معرض موسیقی با اشعار آشنا _ با همه این ها این موسیقی خلاقیت را کاهش می دهد. حتی بدون توجه به اینکه آن باعث تقویت خلق و خوی مثبت در افراد می‌شود. این آزمایش توسط شرکت‌کنندگان مورد توجه قرار گرفت و محققان در این شرایط آنها را مورد مطالعه قرار دادند.

با این حال تفاوت معناداری در بین شرایط آرام کتابخانه و شرایط صوتی وجود نداشت. محققان می‌گویند ممکن است به این دلیل باشد که سر و صدای موجود در کتابخانه به حالت پایدار درآمده و حالتی ناخوشایند ایجاد نمی کند. سرانجام با استفاده از یافته ها و دیدگاه مردمی به این نتیجه دست پیدا می‌کنیم که موسیقی صرف نظر از در برداشتن محتوای معناشناختی ( یعنی دارای اشعار آشنا، بدون کلام و یا دارای اشکال ناخوشایند ) عملکرد خلاقانه مغز را در حل مسائل بینشی مختل می‌کند.

نمره شما به این پست