هنگامی که بی حوصله می شویم چه اتفاقی در مغز ما می افتد؟

در افرادی که مستعد بی حوصلگی هستند،این حالت می تواند بطور منفی بر سلامت مغزشان اثر بگذارد.پس وقتی که بی حوصله هستیم چه اتفاقی در مغز می افتد و چگونه می توانیم به مقابله با بی حوصلگی کمک کنیم؟مطالعه ای جدید به بررسی این مطالب پرداخته است.

بطور میانگین،هر بزرگسال در ایالات متحده حداقل ۱۳۱ روز در سال را احساس بی حوصلگی می کند و این پیشنهاد نظرسنجی تجاری اخیر است.

تنها نکته ی مهم،میزانی زمانی است که فرد احساس بی حوصلگی می کند نیست بلکه همچنین عکس العمل آن ها در برابر حالت بی حوصلگی هم مهم است.

بطور سنتی،بی حوصلگی بشدت سرزنش می شود.دلیل این سرزنش،اعتقاد مردم به این است که حالت بی حوصلگی با فقدان خلاقیت و عدم تمرکز بر امور،برابر و همراه است.

با این حال،برخی تحقیقات نشان می دهند که خوب است بی حوصله باشیم!زیرا در این حالت به تقویت خلاقیت خود کمک می کنیم.

بی حوصلگی حالتی است که همه ی ما گاها و مکررا در طول دوران زندگی آن را تجربه می کنیم.و مطابق برخی تحقیقات،بنظر می رسد که حیوانات هم در این تجربه با ما مشترک هستند.

Sammy Perone استادیار دانشگاه دولت واشنگتن در  Pulman می گوید:

“همه ی افراد بی حوصلگی را تجربه می کنند.”

با این حال او افزود:

“برخی افراد آن را زیاد تجربه می کنند،که اتفاقی ناسالم است.”

به همین علت،perone و همکارانش از دانشگاه دولت واشنگتن تصمیم به اجرای مطالعه ای با تمرکز بر بررسی اثر بی حوصلگی بر مغز گرفتند.یافته های مطالعه (که اکنون در مجله ی Psychophysiology منتشر شده است) می تواند به یافتن بهترین راه ها برای مقابله با بی حوصلگی کمک کند.بنابراین،این حالت با اثرگذاری بر سلامت مغز پایان نمی یابد.

فرضیه های اولیه ی مطالعه

برای شروع،تیم تحقیقات یافت بین افرادی که به بی حوصلگی عکس العمل منفی نشان می دهند و افرادی که هیچ اثر بیمار گونه ای (زمانی که بی حوصله هستند)تجربه نمی کنند،تفاوت ذاتی وجود دارد.

با این حال،آزمایش های ابتدایی ثابت کرد که آن یافته ها نادرست بودند.آزمایش های ابتدایی با استفاده از موج نگاری مغزی (EGG)برای اندازه گیری فعالیت مغز شرکت کنندگان انجام شد.

Perone شرح می دهد:

“در گذشته ما تصور میکردیم افرادی که عکس العملی منفی تر به بی حوصلگی دارند،امواج مغزی خاصی دارند که بی حوصله نی شوند.اما در آزمون های پایه،ما نتوانستیم تفاوتی بین امواج مغز بیابیم.این تنها زمانی بود که در حالت بی حوصلگی این تفاوت ظاهر شد.”

بنابراین اگر هیچ تفاوتی در روابط ذاتی مغز وجود ندارد،پس چه چیزی می تواند علت اثر ناخوشایند تر در برخی افراد نسبت به دیگران را توضیح دهد؟

محققان نتیجه گرفتند که توضیحات محتمل،پاسخ هایی منفرد بودند:برخی افراد به سادگی و بطور ناچیزی به بی حوصلگی واکنش نشان دادند.که می تواند بر سلامتشان اثر بگذارد.