Puberty-circle

بلوغ و نوجوانی

نوجوانی پویاترین دوره‌ی مسیر رشد بشر است که تقریبا دهه‌ی دوم زندگی را در بر می‌گیرد. نوجوانان طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت افراد ۱۰-۱۹ ساله هستند و بخش عظیمی از جمعیت هر جامعه را نوجوانان تشکیل می‌دهند. نوجوانی دوره‌ی انتقال از کودکی به بزرگسالی، دوران تغییر و تحول، تجلی و شکل گیری شخصیت و تولد دوباره‌ی انسان است.

از اوایل نوجوانی تغییرات بیولوژیکی بلوغ شروع می‌شود و فرد به مقایسه‌‌ی خود با دیگران می‌پردازد. نوجوانان علاقه به عضویت در گروه همسالان خود دارند، وارد روابط پر خطر شده و رفتارهایی فاقد ایمنی از آن‌ها سر می‌زند.

بلوغ به معنای رسیدن بوده و مرحله‌ای از رشد است که با تغییرات و دگرگونی در خصوصیات جسمی‌، اجتماعی، رفتاری، جنسی و هیجانی در نوجوانان ظاهر می‌شود. فرایند بلوغ یکی از بحرانی ترین دوره‌های زندگی هر فرد است.

نوجوانان در این دوره تمایلات متضاد دارند. نشانه‌های بلوغ جسمی و جنسی در دختران و پسران متفاوت است و هرکدام به شیوه‌ای علائم بلوغ را از خود بروز می‌دهند. تغییرات عاطفی، روانی، اجتماعی و رفتاری که در نوجوانان اتفاق می‌افتد نشانگر دوران بلوغ آن‌هاست.

مشکلات و راهکارهای ارائه شده برای نوجوانان

نوجوانان در طول دوران بلوغ خود دچار مشکلات زیادی می‌شوند از قبیل کشمکش بین استقلال و وابستگی، هویت فردی، چگونگی ارضای نیازهای جنسی، ترس از آینده، دغدغه‌ی اقتصادی، بهم ریختگی ارتباط با دیگران، اضطراب و همچنین تعارض بین خواسته‌های خود و دیگران. ترس‌هایی نیز همواره با نوجوان همراه است؛ اعم از ترس از آینده، عدم موفقیت در امتحان، ترس از مرگ، ترس از شکست، ترس از مسخره شدن بخصوص ترس‌های جنسی.

راهکارهایی که می شود برای کاهش مشکلات نوجوانان ارائه داد اعم از شناخت شخصیت نوجوان، آموزش، راهنمایی به جای دستور، برقراری روابط دوستانه، اعتماد سازی و پذیرش بی قید و شرط نوجوان است.

مذهب یکی دیگر از عواملی است که نوجوان با آن سروکار دارد و ایجاد شبهات مذهبی در این دوره آغاز می‌شود. نوجوانان عموما از بیان شبهات خودداری کرده و این موضوع بسیار خطرناک است. شک مذهبی گاهی باعث تغییر مذهب مادری شده، برخی مواقع باعث لاییک شدن فرد می‌شود و در مواردی سبب تقویت ریشه‌ی مذهبی فرد می‌شود. بعد از دوران بلوغ اکثر این شبهات فراموش می‌شود.

نوجوانان و والدین

ناهماهنگی میان والدین و فرزندان بزرگترین مشکل روابط انسان‌هاست. مشکل عمد‌ه‌ی ما این است که از مهارت‌های ارتباطی سالم بی بهره‌ایم. بیشترین اختلاف بین والدین و فرزندان در دوره‌ی نوجوانی فرزند پیش می‌آید. ورود به دوره‌ی نوجوانی علاوه بر خانواده، فرد را با مشکلات فراوانی دست به گریبان می‌کنند.

یکی از مشکلات نوجوانان و جوانان، روابط با والدین و همسالان خود است. نوع روابط والدین با فرزندان در افزایش عزت نفس آنان موثر می‌باشد. حال با توجه به این که بیش از ۱۰ میلیون جوان و نوجوان در کشور ما زندگی می‌کنند و نیروی محرکه و پویایی جامعه را این قشر تشکیل می‌دهد، باید نگرش‌ها، مشکلات، مسائل و خواسته‌های آنان را شناخت و زبان صحیح ارتباط با آن‌ها را پیدا کرد. نوجوانان آینده سازان کشور هستند و رسیدگی به مشکلاتشان می‌تواند از وقوع حوادث ناگوار بعدی مانند ترک تحصیل، فرار از خانه، پیوستن به گروه‌های بزهکار و غیره برای پر کردن خلا عاطفی ممانعت نماید.

در طول زندگی یک فرد چند واقعه حائز اهمیت است و می‌تواند به عنوان نقطه‌ی عطف زندگی تلقی شوند که بلوغ یکی از آن‌هاست. بسیاری از مشکلات جسمی و روحی‌ای که در دروان بزرگسالی ایجاد می‌شوند ناشی از نارسایی‌ها و کمبودهای دوران نوجوانی است. برای پیشگیری از این مشکلات و تامین سلامت و آینده‌ی نوجوانان که مادران و پدران فردا هستند باید مشکلات و نیازهای این سن حیاتی و بحرانی را شناخت و خدمات ویژه‌ای برای نوجوانان در خانواده و جامعه تدارک دید. مشاوره‌های روانشناسی در این زمینه می‌تواند تاثیر به سزایی داشته باشد.