art

هنر در چشم تماشاگر است

یک محقق از دانشگاه Jawes Cook در استرالیا از بررسی هایی که انجام داده، دریافت کرده است که وضعیت ذهنی یک فرد بر روی نحوه‌ی نگرش او به هنر، تاثیر خواهد گذاشت.

Nicole Thomas، مدرس روان شناسی JCU، اظهار دارد که یک قطعه اثر هنری در عین حال هم می‌تواند مورد تحسین یک فرد باشد و هم می‌تواند توسط فرد دیگری رد شود. یک اثر هنری نظرات مختلف افراد را به همراه دارد. یک بیان روشن تر این است که شخصیت ما و شیوه‌ی نگرش آثار هنری از نظر ما به ترجیحات ذهن مان برای یک اثر هنری خاص، وابسته است.

این آزمایش با همکاری دکتر Thomas و Ali Simpson در دانشکده Flinder آغاز شد. در این پژوهش، داوطلبان از لحاظ روان شناختی نسبت به شخصیت خود ارزیابی شدند و سپس تصاویر هنری را به آن ها نشان دادند. بعد از این مراحل، از آن ها خواسته شد تصاویر را ارزیابی کنند و بگویند چقدر برای این آثار هنری، مایلند هزینه پرداخت کنند. نظریه های چشمگیر شرکت کنندگان پس از ارزیابی تصاویر، مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر Thomas گفت:

ارتباط بین صفات شخصیتی افراد و ترجیحات هنری آن ها قبلا به خوبی شناخته شده است. برای مثال، دانشمندان می‌دانستند که افرادی که سر رشته‌ی زیادی از هنر ندارند، هنر پاپ را جذاب تر می‌دانند. در این پژوهش، محققان علاقه دارد که روی مکانیسم توجه و ادراک مردم، آزمایش کنند. ما دریافتیم  افرادی که تمایل به روانکاوی دارند، توجه بیشتری به سمت چپ یک تصویر نشان می‌دهند و کسانی که دارای ویژگی های مرتبط با اسکیزوفرنی هستند، کمتر به قسمت های بالایی تصویر توجه می‌کنند. این نتایج، بسیار مهم هستند زیرا افرادی که دارای روان عصبی یا آزرده‌ای هستند، شخصیت های شناخته شده هم خوانی دارند.

با توجه به این نتایج به طور کلی، افرادی که ابتدا به‌ سمت چپ تصویر نگاه می‌کنند یا زمان بیشتری را برای نگاه کردن به سمت چپ تصویر صرف می‌کنند،  توجه خود را به سختی از دست می‌دهند یا به عبارت دیگر تمرکز بالایی دارند. در مقابل، افرادی که گرایش به اسکیزوفرنی خفیف دارند، بر اساس یک استراتژی رفتار کاملا متفاوتی نشان می‌دهند. این افراد تمرکز کافی نداشته و بیشتر به قسمت های پایین تصویر نگاه می‌کنند.

در افراد معمولی، نیمکره راست مغز نقش مهمی در پردازش عاطفی ایفا می‌کند. آثار هنری نیز ذاتا عاطفی هستند. پس واکنش های احساسی ناشی از این آثار هنری ممکن است باعث این امر شود که افراد توجه خود را در سمت راست و بالای تصویر متمرکز کنند و همچنین بتوانند این پردازش احساسی را بهتر درک کنند.