being-grateful-woman

۱۵ روش ساده برای شکرگزار ماندن

قدردانی با توجه به فرهنگ لغت کمبریج، کیفیت سپاس گذاری است. مطالعات زیادی به خصوص در روانشناسی مثبت انجام شده است، عقیده ی اکثریت قریب به اتفاق این است که شکرگزار بودن مزایای زیادی دارد و معایب آن اگر وجود داشته باشد، کم است. افزایش خوشحالی، کار و روابط شخصی بهتر فقط چند مورد است که به آن ها اشاره شد. شکرگزاری بی تردید باعث بهبود سلامت ذهنی، عاطفی و معنوی می شود.


بیشتر بخوانید:قدردانی و تاثیرات آن در زندگی امروز


در زیر ۱۵ نکته برای کمک به شکرگزار ماندن شما وجود دارد تا بتوانید از فواید بسیاری بهره مند شوید:

 • به پشت سرتان با قدردانی نگاه کنید. با امید به جلو نگاه کنید. با احتیاط به کنارتان نگاه کنید. با ایمان به اطرافتان نگاه کنید.
 • وقتی زندگی شیرین است، شکرگزار و شاد باشید؛ اما وقتی تلخ است، قوی باشید و پشت کار داشته باشید.
 • دانایی همه چیز را ممکن می سازد. قدردانی همه چیز را قابل تحمل می کند. امید چیزها را قابل مدیریت می کند. لذت چیزهای لذت بخش می سازد. عشق همه چیز را عالی می کند.
 • اگر غذا روی میزتان، لباس روی پشتتان، یک سقف روی سرتان، و یک رویا در قلب شما وجود دارد، هر چیزی را که در زندگی میخواهید، دارید.
 • اگر شما موجودی نعمت های خود را نداشته باشید، ناشکری سعی میکند آنها را از شما بگیرد.
 • اگر لیوان شما نیمه پر یا نیمه خالی است، به خودتان یادآوری کنید که دیگران همان را هم ندارند.
 • لبخند های خودتان را بشمارید، نه اخم هایتان را.
 • وقتی کار می‌کنید خوشحال باشید، وقتی درآمد کسب می‌کنید شکرگزار باشید، هنگام خرج کردن محتاط باشید، وقتی پس انداز میکنید زیرک باشید، و هنگام بخشش سخاوتمند باشید.
 • هنگامی که نعمت های خود را می‌شمارید، زندگی را دوبار حساب کنید.
 • مثبت اندیش زندگی کنید. با قدردانی زندگی کنید. با خوشی زندگی کنید. با محبت زندگی کنید.
 • رها کردن غم و اندوه به شما قدرت کافی برای تحقق شادی می دهد. رها کردن خشم به شما قدرت کافی برای مهربانی کردن را می دهد. رها کردن ترس به شما قدرت کافی برای امیدواری می‌دهد. رها کردن کینه به شما قدرت کافی برای شکرگزاری می‌دهد. رها کردن نا امیدی به شما قدرت کافی برای خرسندی را می‌دهد. رها کردن حرص و طمع به شما قدرت کافی برای خرسندی می‌دهد.
 • اگر می خواهید بدانید که شما چقدر خوش شانس هستید، به سه جا سر بزنید: محله های فقیرنشین، بیمارستان و گورستان.
 • هنگامی که رودخانه ها خشک هستند ارزش آب را میفهمید. هنگامی که زمستان طولانی است، ارزش نور را می‌فهمید.  زمانی که مزارع برهنه باشند، ارزش غذا را می‌فهمید.
 • از گذشته برای تمام درسهایی که به شما آموخته است تشکر کنید. آینده را برای تمام نعمت هایی که برای شما در دست دارد، پیش بینی کنید.