آیا تشخیص جنسیت جنین با ضربان قلبش ممکن است؟

آیا ضربان قلب جنین می تواند جنسیت او را مشخص کند؟

بعضی از افراد اعتقاد دارند که سرعت ضربان قلب جنین که طی سونوگرافی(اسکن اولتراسوندی) شنیده می شود می تواند در تعیین جنسیت‌ جنین نقش داشته باشد. تحقیقات هیچ شواهدی برای این موضوع ندارند.
این موضوع و موضوعات مشابه به نظر میاید که چیزی جز باور نادرست نباشد.

بسیاری از افراد ادعا می کنند که می توانند جنسیت جنین را با استفاده از اندازه ی سینه ی مادر یا وضعیت قرار گرفتن او در رحم پیش بینی کنند. با این حال، شواهد علمی کمی از این ادعا ها حمایت می کند.

در این مقاله، ما به بررسی تشخیص جنسیت جنین از طریق ضربان قلب او می پردازیم. ما همچنین باور های دیگر را درباره ی پیش بینی جنسیت جنین بررسی می کنیم و شیوه های علمی مطمئن را شرح می دهیم.

آیا ضربان قلب جنین می تواند جنسیت او را مشخص کند؟

بعضی از افراد اعتقاد دارند که سرعت ضربان قلب جنین که طی سونوگرافی(اسکن اولتراسوندی) شنیده می شود می تواند در تعیین جنسیت‌ جنین نقش داشته باشد. تحقیقات هیچ شواهدی برای این موضوع ندارند.
این موضوع و موضوعات مشابه به نظر میاید که چیزی جز باور نادرست نباشد.

بسیاری از افراد ادعا می کنند که می توانند جنسیت جنین را با استفاده از اندازه ی سینه ی مادر یا وضعیت قرار گرفتن او در رحم پیش بینی کنند. با این حال، شواهد علمی کمی از این ادعا ها حمایت می کند.

در این مقاله، ما به بررسی تشخیص جنسیت جنین از طریق ضربان قلب او می پردازیم. ما همچنین باور های دیگر را درباره ی پیش بینی جنسیت جنین بررسی می کنیم و شیوه های علمی مطمئن را شرح می دهیم.

آیا ضربان قلب جنین جنسیت او را مشخص می کند؟

بعضی از افراد معتقدند که ضربان قلب جنین می تواند جنسیت او را تعیین کند.
برای عده ای ممکن است این نظر جالب باشد زیرا یک پزشک می تواند از سه ماهه ی اول بارداری جنسیت جنین را تشخیص دهد قبل از اینکه به وسیله ی سونوگرافی اندام های جنسی جنین مشاهده شود‌‌.

اعتقاد این است که جنینی که دارای ضربانی کمتر از ۱۴۰ تا در دقیقه باشد، پسر است در حالیکه ضربان قلب سریعتر نشان دهنده ی دختر بودن است‌.
شواهدی وجود ندارد که صحت این موضوع را اثبات کند.

نتیجه ی تحقیق

تعدادی از تحقیق ها به دنبال کشف رابطه بین سرعت ضربان قلب جنین و جنسیت او بوده اند.

در سال ۲۰۰۶ میلادی،یک مطالعه نشان داد که تفاوت قابل توجه ای بین سرعت ضربان قلب جنین پسران و دختران وجود ندارد.
محققان سرعت ضربان قلب را در ۴۷۷ سونوگرافی که در سه ماهه اول گرفته شده بود، ثبت کردند و آنها را با سونوگرافی هایی که در طول سه ماهه دوم گرفته شده بود مقایسه کردند که پزشکان برای تعیین جنسیت جنین استفاده کردند. آنها نتیجه گرفتند که سرعت ضربان قلب جنین نشان دهنده ی جنسیت آن نیست.
در سال ۲۰۱۶ میلادی، یک مطالعه ضربان قلب ۳۳۲ جنین دختر و ۳۲۳ جنین پسر را طی سه ماه ی اول بارداری ثبت کرد‌. محققان هیچ تفاوت آشکاری بین این دو پیدا نکردند.

چه زمانی می توان به جنسیت جنین پی برد؟

تنها راهی که می توان کاملا از جنسیت جنین اطمینان حاصل کرد زمان تولد اوست.

متخصصان بهداشت و درمان می توانند با استفاده از سونوگرافی پس از ۱۸ هفته بهترین پیش بینی را انجام دهند‌. در این شیوه از امواج صوتی با فرکانس بالا برای اسکن شکم و لگن استفاده می شود‌.
یک متخصص بهداشت معمولا با اعمال کرد ژل روی شکم کار خود را شروع می کند. ژل مانند یک رسانای امواج عمل می کند‌.
آن ها سپس از یک ابزار به نام ترنسفورماتور(transducer) استفاده می کنند تا امواج صوتی را دورن رحم بفرستند. امواج صوتی به استخوان های جنین برخورد می کند‌.
این ابزار یک تصویر سیاه و سفید از جنین و جفت در یک صفحه را تولید می کند. این تصویر یک سونوگرام نامیده می شود.

زنان باردار بین هفته های ۱۸ و ۲۲ بارداری خود سونوگرافی انجام می دهند.این اسکن می تواند به پزشک کمک کند تا :

وضعیت دقیق دوقلوها یا سه قلوها را تعیین کند و موقعیت جفت برای علائم احتمالی را چک کند.
آنها همچنین قادر به پیش بینی جنسیت نوزاد هستند. با این حال، دقت این پیش بینی می تواند تحت تاثیر بسیاری از عوامل، مانند مرحله حاملگی و موقعیت جنین باشد.
تعداد سونوگرافی ها در دوران بارداری بستگی به ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی دارد.

طبق گفته انجمن آمریکایی بارداری(American Pregnancy Association) ممکن است پزشکان سونوگرافی را در مراحل مختلف به دلایل مختلف نیاز داشته باشند.
در طی دوران سه ماه ی اول بارداری، پزشک ممکن است از سونوگرافی برای تشخیص موارد زیر استفاده کند؛

تایید بارداری،
تایید وجود ضربان قلب،
و تعیین مدت زمان حاملگی

در طی سه ماه ی دوم بارداری، پزشک ممکن است از سونوگرافی استفاده کند تا؛
ناهنجاری جنین را تشخیص دهد و
بارداری مضربی مانند جنین های دو قلو یا سه قلو را تایید کند

و در سه ماه ی آخر این دوران، پزشک سونوگرافی را برای تشخیص موارد دیگری از قبیل؛
بررسی حرکات جنین،
تعیین وضعیت جنین در رحم
و تشخیص مشکلات لگنی یا شکمی

استفاده می کند.