چگونه جهان آنلاین مغز انسان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟

چگونه جهان آنلاین مغز انسان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟

تکنولوژی، فعالیت‌های انسانی را تحت‌تأثیر قرار داده است. اکنون دانشمندان می‌خواهند بدانند که آیا مغز انسان نیز تحت‌تأثیر قرار گرفته‌ است. اینترنت کمتر از ۳…