زیست شناسی مصنوعی ،هم زمان با حفظ سلول های سالم ، سلول های سرطانی را هدف قرار میدهد

زیست شناسی مصنوعی ،هم زمان با حفظ سلول های سالم ، سلول های سرطانی را هدف قرار میدهد

بر اساس یک تحقیق توسط محققان در دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد ، پروتئین های مصنوعی که برای شناسایی مسیرهای بیولوژیکی بیش از حد فعال هستند…

برچسب های ساده میتوانند جان بیماران و ورزشکاران را نجات و هزینه های پزشکی را کاهش دهند

برچسب های ساده میتوانند جان بیماران و ورزشکاران را نجات و هزینه های پزشکی را کاهش دهند

  جراحی قلب می‌تواند برای بیماران آسیب زننده باشد. وقتی مرخص می شوید وضعیت می‌تواند بدتر هم شود و باید شرایط خود را به طور…