دانشمند روسی مربوط به ‘کودک حاصل از کریسپر’ ،ویرایشی ژنی را در تخمک انسان شروع کرده است که هدف آن تغییر ژن ناشنوایی است.

دانشمند روسی مربوط به ‘کودک حاصل از کریسپر’ ،ویرایشی ژنی را در تخمک انسان شروع کرده است که هدف آن تغییر ژن ناشنوایی است.

  Denis rebrikov همچنین به Nature گفته است که قصد ندارد رویان ویرایش ژنی شده را تا زمانی که تجویز تنظیمی شود،بکارد. نسخه ی زودتر…

مطالعات پارکینسون نشان می‌ دهد که چگونه داروهای ضد سرطان موجب کاهش پروتئین های سمی در مغز می شوند

مطالعات پارکینسون نشان می‌ دهد که چگونه داروهای ضد سرطان موجب کاهش پروتئین های سمی در مغز می شوند

مطالعات جانوری و آزمایشگاهی بیان می کند که نیلوتینیب،داروی لوسمی(سرطان خون)،می تواند باعث کم کردن نشانه های بیماری پارکینسون شود.اکنون،دانشمندان با استفاده از نتایج اخیر…