Mars

رشد میکروب های نواحی خشک زمین با کمی رطوبت در مریخ

در ایالت سانفرانسیسکو ایالات متحده، پژوهشگران برای اولین بار نشان داده اند که میکروب های نمک دوست می توانند خشک شوند و با کمی رطوبت به زندگی خود برگردند. دانشمندان معتقدند که میکروب ها در مکان های خشک ممکن است رطوبت خود را به تنهایی از رطوبت محیط بدست بیاورند، اما هیچکس تاکنون نشان نداده که میکروب های خشک شده می توانند با دریافت آب از هوا دوباره زنده شوند.

Mark Schneegurt، اختر زیست شناس از دانشگاه Wichita در Kansas، در ۲۱ ژوئن در نشست ASM Microbe 2019، گفت: 《باکتری Halomonas را از دریاچه گرم واشنگتن تهیه کردیم و آن را جوشاندیم و دوباره پس از دریافت کمی رطوبت در یک شیشه، باکتری ها شروع به رشد کردند.》

این کشف به دنبال جستجو برای زندگی در سیارات دیگر و برای جلوگیری از زندگی زمین از آلوده شدن به دنیاهای دیگر است. Schneegurt و همکارانش، باکتری Halomonas را در آب محتوی منیزیم سولفات رشد دادند. منیزیم سولفات (گاهی اوقات به آن Epsom نیز می گویند) و پرکلرات ها از انواع اصلی نمک های موجود در مریخ هستند.

 این گونه نمک ها مانند نمک های سدیم از مولکول های آب نمی گریزند و مولکول های آب را جذب می کنند، بنابراین این میکروب ها به احتمال زیاد رطوبت دارند. Schneegurt گفت:

در اتاق هایی که ناسا برای سفینه فضایی درست کرده، میکروب های حاوی نمک های منیزیم، یافت شده است. این موضوع  نشان می دهد زندگی در مریخ مطمئناََ وجود دارد. این هم از زمین آمده است. سوالی که وجود دارد این است که؛ چگونه نگران هستیم که ما باید آن ماده را داشته باشیم که یک موجود زنده از زمین بتواند زنده بماند و رشد کند؟

پژوهشگران دریافتند که Halomonas در حال رشد در نمک منیزیم، تعدادشان در ۳ الی ۴ روز در دمای اتاق دو برابر شد. حتی در دمای منفی ۴ درجه سانتیگراد (یا دمای بیشتری مانند مریخ) میکروب ها رشد می کنند، اما این رشد کردن ماه ها طول می کشد. میکروب ها همچنین در چرخه های مکرر خشک شدن و مرطوب متوقف می شوند. او گفت: 《مقداری باکتری از دست می رود اما این مقدار، مقدار زیادی نیست.》

Schneegurt عنوان کرد:

در حال حاضر مریخ برای رشد میکروب های زمین احتمالاََ خیلی سرد و خشک می باشد. اما حداقل برخی از میکروب ها می توانند در شرایط شیمیایی خاصی در مریخ رشد کنند.