دانشمند روسی مربوط به ‘کودک حاصل از کریسپر’ ،ویرایشی ژنی را در تخمک انسان شروع کرده است که هدف آن تغییر ژن ناشنوایی است.

 

Denis rebrikov همچنین به Nature گفته است که قصد ندارد رویان ویرایش ژنی شده را تا زمانی که تجویز تنظیمی شود،بکارد.

نسخه ی زودتر این داستان و عنوان آن،به اشتباه اظهار داشت که Denis Rebrikov شروع به ویرایش ژنی از تخمک جهش یافته ی زنی کرده است که منجر به ناشنوایی می شد.

زیست شناس روسی Denis Rebrikov،ویرایش ژن تخمکی را شروع کرد که توسط زنی شنوا اهدا شده بود تا بفهمند چگونه می توان برای زوج هایی که داری جهشی هستند که منجر به ناشنوایی می شود،فرزندان شنوا بوجود آورند.

این خبر،مفصلا در ایمیلی که در ۱۷ اکتبر برای Nature فرستاده بود،جدیدترین در یک افسانه بود که در ماه جون آغاز شد،زمانی که Rebrikov به Nature گفت بحث برانگیز

این خبر،مفصلا در ایمیلی که در ۱۷ اکتبر برای Nature فرستاده بود،جدیدترین در یک افسانه بود که در ماه جون آغاز شد،زمانی که Rebrikov به Nature از قصد بحث برانیگز خود برای خلق کودکانی با ژن ویرایش شده مقاوم در برابر ویروس HIV،با استفاده از ابزار معروف CRISPR گفت.

جدیدترین ایمیل Rebrikov شامل گزارشی از ماه سپتامبر در مجله ی N+1 روسیه بود که یک زوج ناشنوا،روند را برای بدست آوردن تخم هایی برای خلق کودکان ویرایش ژنی شده شروع کردند.اما تخم هایی که Rebrikov ویرایش کرد از زنی بدون جهش ژنی بود که می توانست شنوایی را مختل می کرد.

او می گوید هدف آزمایشات،فهم بهتر جهش های بالقوه ی خطرناک ‘خارج هدف’ بود که یک چالش شناخته شده ی استفاده از CRISPR-Cas 9 برای ویرایش جنین است.

Rebrikov در ایمیل خود به Nature شفاف سازی کرد که فعلا برنامه ای برای خلق چنین کودکی ندارد و برنامه ی قدیمی گزارش شده برای کسب اجازه و کاشت رویان ویرایش شده به عقب رانده شد.

در عوض Rebrikov گفت که سریعا نتایج آزمایشات سلول تخم را منتشر می کند.که شامل آزمایش توانایی CRISPR برای ترمیم ژن مرتبط با ناشنوایی،به نام GJB2،که در سلولی های بدن است و از افرادی که دارای این جهش هستند گرفته شده است.

افرادی با ۲ کپی ژن جهش یافته GJB2 بدون واسطه،مثل سمعک یا حلزون گوش، نمی توانند به خوبی بشنوند.Rebrikov می گوید این نتایج زمینه را برای کارهای آزمایشگاهی طرح می کنند.

Rebrikov افزود که برای انجام تحقیقاتش مجوز از یک هیئت نشریه دارد،اما این اجازه را برای انتقال تخم های ویرایش ژنی شده به درون رحم و بارداری متعاقب آن ندارد.

جدا از زوج ناشنوا که برای شروع آن رویه موافق بودند،با ۴ زوج دیگر که هر دو پدر مادر آینده دارای ۲ ژن جهش یافته ی GJB2 بودند، در بحث بود.

Rebrikov می گوید قصد داشت تا به زوج هایی که فرزندان دارای اختلال شنوایی هستند کمک کند .