HIV

جزئیات چرخه زندگی HIV

تحقیقاتی که توسط چندین موسسه از جمله دو عضو از دانشگاه Delaware، انجام شده است، اطلاعات جدیدی در مورد ساختار کپسیدی ویروسHIV و‌نحوه‌ی توسعه‌ی آن را نشان می‌دهد.

کپسید یک پوسته پروتئینی است که  طرح ژنتیکی ویروس را شامل می شود. این مطالعه  توسط دانشمندان دانشگاه Cornell انجام شد و  در ماه Aguest در مجله Nature منتشر شد. این مطالعه بر نقش یک مولکول طبیعی که به طور عادی IP6 خوانده می شد، متمرکز بود. محققان دریافتند که IP6 نقش مهمی در هر دو مرحله نابالغ و بالغ چرخه زندگی  HIV دارد و همچنین ویروس ساختار آن را تشکیل می دهد.

Robert Dick، یکی از محققان دانشگاه Cornell گفت که این مولکول کوچک در دو‌ مرحله‌ی مختلف مونتاژ، عمل می‌کند. یک سلول می‌تواند میلیون ها ذره‌ی ویروس را ایجاد کند، اما اگر آن ویروس ها از طریق فرآیند بلوغ تکامل نیابند، عفونی نمی‌شوند. به گفته‌ی محققان نقش کلیدی مولکول IP6 در توسعه‌ی درمان های جدید، کاربرد دارد و مولکول کوچک را به عنوان هدف بالقوه قرار می‌دهند.

Perilla و UD، کارهای محاسباتی و تحلیلی را برای این پروژه تحقیقاتی، با استفاده از ابر رایانه در هر دو‌ مدل فیزیکی و کامپیوتری، انجام دادند. آنها مدل سازی کپسید و ویروس HIV و همچنین نقش مولکول IP6 در این مجموعه را بررسی کردند.

Perilla عقیده دارد که بسیاری از تکنیک های تجربی تنها یک عکس فوری هستند و با استفاده از میکروسکوپ محاسباتی واقعا می توانیم ببینیم که این عوامل چطور کار می کند.

Perilla و UD شبیه سازی های خود را از طریق پروژه علمی و مهندسی محیط زیست (XSEDE) که توسط بنیاد ملی علوم تامین می شود، اجرا کرد. رایانه های مورد استفاده آنها در مرکز ابر رایانه Pittsburg و مرکز رایانه Texss قرار گرفتند. تیم تحقیقاتی  نوع مشابهی از شبیه سازی و تجزیه و تحلیل در جنبه های دیگر HIV و همچنین در مورد ویروس هپاتیت B انجام داده اند. کار دیگر محققان بررسی دیگر ویروسهای ضد ویروسی را که شامل ویروس اسب و مرغ هستند،  بود.

Perilla گفت:

ما دریافتیم که ویروس HIV از مولکول IP6 برای توسعه و عفونی شدن استفاده می‌کند. حال می‌خواهیم بدانیم که به طور کلی رترو ویروس ها چگونه از این مولکول ها بهره می‌برند. یا به عبارتی دیگر چگونه آموخته‌اند که از این مولکول ها استفاده کنند. درست است که ویروس ها همواره تکامل می‌یابند اما مکانیسم آن بسیار مهم و ویژه است. البته هنوز به  این سوال پاسخ نداده‌ایم.