Mice

صدا حس لامسه جوندگان را تغییر می دهد؟!

چشم ها، گوش ها و پوست ما مسئول حس های مختلف هستند. علاوه بر این، مغز ما این حواس را به بخش های مختلفی تقسیم می کند: قشر بینایی، قشر شنوایی و قشر انسدادی. با این حال، روشن است که ارتباطات تشریحی بین قشرهای مختلف مغز وجود دارد به طوری که فعال شدن مغز یک حسی است که می تواند بر فعال شدن بخش های دیگر مغز دیگر اثر بگذارد. یک مطالعه جدید توسط پروفسور آزمایشگاه، Shoji Komai، از موسسه علوم و فناوری Nara ژاپن انجام شد، توضیح می دهد که چگونه تحریک شنیداری قشر بارل بر پاسخ های تحریک لمسی در موش ها و رَت ها تاثیر می گذارد.

قشر بارل یکی از سیستم های سموتوسنسوری(انسدادی) اولیه در حیوانات می باشد به این معنی که این سیستم ها در مغز ما حساس به لمس، درد و دما می باشند. مطالعه قشر بارل که حساسیت به ریش و سبیل ها را در انسان ها نشان می دهد ممکن است بلافاصله به نتیجه واضحی نرسد اما معلوم می شود که تمایز بافت توسط ریش و سبیل ها در جوندگان به نظر می رسد که کاملاََ شبیه به همان تبعیضی می باشد که ما از نوک انگشتان ما استفاده می کنیم. بنابراین Komai، قشر بارل را نمونه خوبی برای فهمیدن اینکه صدا می تواند درک لامسه تاثیر گذار باشد، در نظر گرفت.

Komai افزود: 《ما فکر می کنیم که حواس متفاوتی داریم، اما مطالعات زیادی وجود دارد که پاسخ های چند حسی را نشان می دهند که عمدتاََ از طریق تعاملات سمعی بصری و یا تعاملات سمعی لمسی می باشند.》


بیشتر بخوانید: چرا برخى افراد با شنیدن بعضى صداها دچار سرگیجه مى شوند؟


با استفاده از آزمایش های دنباله دار روی تک نورون ها گروهش متوجه شد که نورون های موش ها و رت ها در قشر بارل به نور پاسخ ندادند اما اکثر آن ها به صدا پاسخ دادند. این نورون ها نشان دادند که پاسخ های الکتریکی به صدا می تواند به صورت spiking منظم و سریع دسته بندی شوند. به نظر می رسد که قشر بارل به طور جداگانه ای به درمان محرکه های لمسی و شنوایی می پردازد. Komai گفت: 《این پاسخ ها نشان می دهد که اطلاعات لمسی و شنیداری به صورت موازی در قشر بارل پردازش می شوند.》

تجزیه و تحلیل های اضافی نشان می دهد که خواص الکتروفیزیولوژیکی پاسخ ها متفاوت بوده که این قشر با صدا دریافتی باعث ایجاد پتانسیل پس سیناپسی طولانی با تاخیر طولانی می شود  که حیوان را به سمت حس لمس می کشاند. این اتفاق زمانی روی می دهد که یکی از گوش ها صدای بلندی را گوش کند. Komai ذکر کرد که این واکنش می تواند یک مزیت تکاملی برای حیوانات شب زی مثل رت ها و موش ها باشد.

در یک محیطی که جانوران شب زی زندگی می کنند، صدا ممکن است به عنوان یک هشدار برای تشخیص طعمه یا شکارچیان عمل کند. ترکیبی از نشانه های شنوایی و لمسی می تواند در این واکنش موثر باشند. جالب خواهد شد وقتی بفهمیم که چگونه همین سیستم در انسان ها سودمند و به صرفه می شود.