سلول هایی که فرآیند مرگ خود را کنترل می کنند

پژوهشگران دانشگاه La Trobe، برای اولین بار نشان دادند که چگونه گلبول های سفید لحظات پایانی مرگ را کنترل می کنند و خود از بدن موجود حذف می کنند. دانشمندان موسسه La Trobe Science Molecular با همکاری دکتر Ivan Poon، زیست شناس سلول دانشگاه La Trobe، پروتئینی را به نام Plexin B2 در سلول های در حال مرگ شناسایی کرده اند که وظیفه هماهنگی مرحله اصلی آپوپتوز (مرگ سلولی) را بر عهده دارند.

این مطالعه یک گام مهم در جهت درک موارد بیماری های مختلف مانند التهاب و خود ایمنی می باشد. دکتر Georgia Atkin-Smith گفت: 《عملکرد اصلی پروتئین Plexin B2 هنگام استفاده از فناوری ویرایش ژن CRISPR برای حذف پروتئین از گلبول های سفید، کشف شد.》

وی افزود:

به طور معمول گلبول های سفید رنگ در حال مرگ، ساختارهای طویل، دانه ای، گردنبند مانند و قطعه قطعه شده داخل بدن را به قطعات کوچک می کنند. با این حال، از زمان کشف این روند در سال ۲۰۱۵ می گذرد ولی ما  هنوز نفهمیده ایم که چگونه یا چرا این نوع واکنش در فرآیند مرگ رخ می دهد. تحقیقات جدید ما پروتئین Plexin B2 را به عنوان اولین مولکولی که این رویداد را کنترل می کند، شناسایی کرده است. 

دکتر Atkin-Smith همچنین گفت که حذف ژنتیکی Plexin B2 مانع از تشکیل سلول های در حال ساخت ساختارهای مهره ای می شود. با کمال تعجب، این نقص در روند مرگ سلولی باعث حذف شدن آن ها توسط کامیون های زباله بدن، معروف به فاگوسیت ها می شود. به طور معمول ، سلول های در حال مرگ سیگنال های “من را پیدا کنید” و “من را بخورید” به فاگوسیت ها می فرستند، با این وجود حذف Plexin B2 می تواند تعداد قطعاتی را که “آماده خوردن” برای فاگوسیت ها هستند را محدود کند.

این مطالعه به دنبال تحقیقات منتشر شده در ژوئن سال ۲۰۱۹ در مورد مرگ و میر سلول از پروفسور Poon و دکتر Atkin-Smith، به سرپرستی دکتر Rochelle Tixeira، که همچنین نشان دهنده اهمیت قطعه قطعه شدن سلول ها، از طریق فرآیندی به نام blebbing است می باشد. این فرآیند کمک به حذف کارآمد سلول ها توسط فاگوسیت ها می باشد.

دکتر Atkin-Smith عنوان کرد که درک چگونگی حذف سلول های در حال مرگ توسط فاگوسیت ها یک درک اساسی است. نقص در این فرایند باعث طیف گسترده ای از اختلالات التهابی مانند خود ایمنی می شود. اکنون، برای اولین بار، ما بینش جدیدی در مورد علت اصلی این بیماری ها داریم.

دکتر Atkin-Smith افزود:

در مجموع، پژوهشگران آزمایشگاه پروفسور Poon رهبران جهان در علم قطعه قطعه شدن سلول ها هستند. مرحله بعدی تحقیقات ما در آزمایشگاه استادیار Poon، بررسی اکتشافات زیست شناسی در مدل های پیش بالینی خود ایمنی است.