Stem Cell

کشف شکل جدیدی از وضعیت سلول های بنیادی

این موضوع درمورد میزان چربی نیست بلکه توانایی ذخیره چربی در مناطق مناسبی است که در واقع به متابولیک سالم بدن کمک میکند. به طور جزئی، برای ایجاد این عمل، سلول های جدید چربی زمانی که بدن حاوی انرژی اضافه می باشد، باید بر اساس یک در خواست یا دستورالعمل ایجاد شوند.

جان براش، استادیار زیست شناسی دانشگاه آمریکا به همراه داشجویانش، نوع جدیدی از سلول ها را کشف کردند که می توانست این اطمینان را حاصل کند که همواره توانایی تولد سلول های چربی را دارند. این یافته ها که در راستای افزایش کشفیات علمی می باشد، نشان دهنده ی آن است که تا چه حد سلول های ما پیچیده اند و اینکه هنوز مطالب بسیاری وجود دارد که می بایست آنها را فراگیریم.

کشفیات انجام شده حول بحث سلول های بنیادی می باشد. سلول هایی که معمولا به عنوان سلول های تکثیر کننده در نظر گرفته می شوند؛ در حالی که هر یک از سلول های دیگر دارای عملکرد ویژه ای می باشند. سلول های بدن باتوجه به دستورالعملی که از طرف سلولهای بنیادی صادر می شود، تبدیل به سلولهایی خاص با عملکردی خاص می شوند.

تیم پژوهشی براش هنگامی که در حال کشت سلول های بنیادی در ظرف های مخصوص بودند، متوجه این موضوع شدند که برخی از سلول های بنیادی، دستورات صادر شده را دنبال نمی کنند. در نهایت این گروه دریافت که این سلولهای سرکش تمایز پیدا کرده و به سلولهای چربی تبدیل می شوند.

زمانی که گروه در حال بررسی سلول های سرکش بود، آنها متوجه ترکیبی از ویژگی های به خصوصی در این سلولها شدند؛ هیچ همانندسازی و تمایزی در این سلولها وجود نداشت، آنها ساکت و خفته بودند همچنین به طور قابل توجه ای بیان ژن در این سلول ها مشابه سلول های چربی بود.

با وجود تمام این سرنخ ها در رابطه با سلول های سرکشی که به مانند سلول های بنیادی می بودند، گروه همچنان به کار خود ادامه میداد. آنها دریافتند که این سلول های خفته می توانند بیدار شده، به صورت سلولهای بنیادی فعال درآمده و به سلول های مفید چربی، استخوان و غضروف تبدیل شوند ( باوجود رفتارهای غیرمعمول و بیان ژن چربی مانند این سلولها، به مانند تمام ویژگی ها و عملکرد سلول های بنیادی واقعی عمل می کردند)

براش گفت:

نتایج تحقیقات انجام شده گویای آن است که سلولهای بنیادی دقیقا آن چیزی نیستند که ما تصورش را می کردیم؛ یک سلول بنیادی ممکن است با مولکولی که ما قبلا تصور می کردیم بسیار متفاوت باشد حتی شاید این سلولها در مکان هایی که دور از انتظار اند، مستقر باشند.

اهمیت اندازه و مکان سلول ها زمانی که به سلول های چربی تبدیل میشوند

سلولهای چربی که معمولا برای سلامت بدن انسان بسیار حیاتی هستند، سلولهاس چربی واقع در لایه ی زیرین پوست می باشند. یک نظریه ی علمی در رابطه با مرض چاقی که به آن فرضیه ی افزایش قابلیت رشد چربد نیز گفته می شود، محدودیت هایی را در مورد ایجاد سلول های سالم چربی توسط بدن، بیان می کند. هنگامی که سلولهای سالم چربی نتوانند در زیر پوست ساخته شوند، در سایر قسمت های بدن در ابعاد بزرگتر ذخیره خواهند شد؛ در واقع این زمانی است که در نتیجه آن عواملی که برای سلامتی انسان مضر می باشند نظیر بیماری های قلبی، سرطان و سایر بیماری ها به وجود می آیند. براش آنچه را که در ظرف کشت مشاهده کرده بود را با آنچه را که در بدن رخ می دهد، مقایسه کرد. وی گفت:

نظر ما بر این است که سلولهای سرکش نماینده ی آنچه که بدن به طور معمول به عنوان مخزن سلولهای بنیادی در چربی نگه می دارد، می باشند.

همچنین افزود:

وجود این مخازن بسیار حیاتی است، چنانکه اگر شما فاقد این سلولهای سرکش باشید و یا قادر به تولید سلولهای چربی جدید نباشید، چربی می تواند در مناطقی از بدن که برای سلامتی بدن مضر می باشد، رسوب کند.

به عبارتی دیگر اگر تمام سلولهای بنیادی طبق دستورات صادر شده عمل کنند و به چربی تبدیل شوند، بدن قادر خواهد بود که به حدود آن مقدار از چربی سالم که می بایست در بدن ذخیره شود، دست می یابد. چنین سلولهای سرکشی که از طریق این فرایند حاصل می شوند، می توانند راهد برای حفظ، چربی های سالم بدن باشند.

گام بعدی این پژوهش، استفاده از مدل های موشی براد مطالعت بر روی سلولهای خفته و همچنین بررسی ژنی است که گروت براش آن را شناسایی کرده بود. او معتقد است که این ڗن تعیین کننده در وضعیت سلولهای سرکش دارد. وی گفت:

ما می خواهیم دریابیم که چگونه این سلولها تصمیم می گیرند که بت صورت چربی اندوخته شوند یا نه. یک امر مانند برخی از برنامه های ژنی و یا مکانیسم های ڗنتیکی در پس این قضیه نهفته است. ما در حال حاضر سخت به دنبال روشن ساختن این موضوع، در آزمایشگاه به کار خود ادامه می دهیم.