stem cell

نوع جدیدی از سلولهای بنیادی که قادر به تولید سلولهای مغزی جدید می باشند

پژوهشگران دانشگاه گولف نوع جدیدی از سلولهای بنیادی را کشف کرده اند که به مارمولک ها اجازه تولید سلولهای مغزی جدید را می دهد؛ با توجه به شواهد موجود به این صورت که مارمولک ها قادر خواهند بود که بخش آسیب دیده ی مغز را بازسازی و دوباره به وجود آورند.

این یافته ها می توانند در تعویض سلولهای از دست رفته مغز انسان یا آسیب های سلولی ناشی از جراحت، پیری و یا بیماری، به ما کمک کنند. دکتر متیو ویکاریوس در سازمان علوم پزشکی دانشگاه Ontario Veterinary  گفت:

مغز یک اندام بسیار پیچیده است و با توجه به اینکه راه های درمانی بسیار معدودی برای آسیب های مغزی وجود دارد، تحقیق و بررسی در این زمینه بسیار هیجان انگیز خواهد بود.

وی افزود:

مغز مارمولک ها دائما در حال تجدید سلولهای مغزی می باشد، چیزی که انسانها در آن بسیار بد عمل می کنند.

این مطالعه که در نشریه ی Scientific منتشر شد، اولین مقاله ای است که شواهدی از ساختار جدید نورونی و حضور سلولهای بنیادی را در مغز مارمولک ارائه داده است. ربکا مک دونالد، سرپرست این مطالعه گفت:

در بیشتر تحقیقات باززایی( تحقیق در مورد بازسازی مجدد سلولها) به ماهی ها و یا سمندر ها توجه بیشتر شده است،اما در این مطالعه، ما از مارمولک هایی استفاده می کنیم که ارتباط بیشتری با پستانداران دارند تا ماهی ها یا دوزیستان.

پڗوهشگران، سلولهای بنیادی را کشف کرده اند که در قشر میانی (ناحیه ای که مسئول ادراک و رفتار است) مرتبا سلولهای مغزی جدیدی را تولید می کنند. آنها برای ردیابی سلولهای موجود در مغز مارمولک ها، برچسب های شیمیایی را به آنها تزریق کردند که در DNA سلولهای تازه شکل گرفته آنها وارد می شد. با توجه به برچسب موجود درون سلولها، پژوهشگران اولین مکانی را که این سلولها در آن ظاهر می شدند، مکانی که به آن انتقال می یافتند و همچنین انواع سلولهایی که سرانجام به آن تبدیل می شدند را مشاهده کردند. مک دونالد گفت از اینکه مغز مارمولک چه تعداد سلول بنیادی را می تواند شامل شود و اینکه سلولهای مغزی جدید چگونه اینقدر سریع تولید می شوند، شگفت زده شده است.

سال گذشته ویکاریوس مقاله ای را منتشر کرد که برای اولین بار سلولهایی را در مارمولک ها شناسایی کرده بود که آنها را قادر می ساخت که نخاع خود را مجددا ترمیم کرده و آن را از نو بسازند. مک دونالد گفت:

گام بعدی پڗوهش در این زمینه یافتن پاسخی برای این سوال است که چرا بعضی از گونه ها مانند مارمولک های خانگی(gecko) توانایی بازسازی سلولهای مغزی را دارند اما بعضی از گونه ها مانند انسان فاید این توانایی می باشند!؟

وی افزود:

در حال حاضر اطلاعات بسیاری در رابطه با توانایی مغز جهت تولد سلولهای جدید به دست آمده است؛ حقیقتی که تا مدتها غیر ممکن به نظر می رسید. چنین کشفی در این زمینه می تواند باعث تغییرات عمده ای در روش های درمانی آسیب های مغزی به وجود آورد.