Immune system

سیستم ایمنی بدن و چگونگی تقویت آن

روش های جدید برای درک سیستم ایمنی بدن و چگونگی تقویت آن 

T cell
سه سلول T، سلول سرطانی را شناسایی و احاطه کرده اند اعتبار : موسسات ملی بهداشت

سیستم ایمنی بدن انسان، همچون یک گروه گسترده از عوامل خاص می باشد، سلول های خاصی که سلول های T نامیده می شوند هر کدام به صورت جداگانه در تشخیص یک مزاحم خاص مانند ویروس آنفولانزا یا سالمونلا(باکتری روده) متخصص هستند، مشخص کردن هدف سلول های T یک گامی مهم برای طراحی درمان های شخصی برای انواع سرطان ها و گسترش انواع واکسن ها می باشد، در حال حاضر یک گروه از دانشمندان در موسسه فناوری کالیفرنیا، دو روش جدید برای تعیین سریع اهداف سلول های T مشخص کردند؛ این کار در آزمایشگاه دیوید بالتیمور و رابرت اندورز میلیکان،استاد زیست شناسی و رئیس بازنشسته دانشگاه، انجام گرفت و دو مقاله نیز در مورد این پژوهش در ۲۸ ژانویه در مجله ی nature method منتشر شد.

اگر یک سلولی با یک پاتوژن، آلوده شده باشد، مانند ویروس آنفولانزا، ذره های مواد ژنتیکی مهاجم بر سطح آن سلول ظاهر خواهند شد که مانند تکان دادن پرچم قرمز برای آنچه درون سلول اتفاق می افتد، بوده و این پرچم ها که آنتی ژن نامیده می شوند، بر روی پروتئین های سطح سلول که MHCs یا مجتمع های اصلی سازگاری بافتی نامیده می شوند، قرار می گیرند؛ هر سلول T برای شناسایی آنتی ژن های مختلف، اختصاصی شده است، هنگامی که سلول T یک آنتی ژن هدف را بر روی مجموعه ی MHCs پیدا می کند، به آن وصل شده و آن را از بین می برد.


بیشتر بخوانید : سیستم ایمنی؛ عملکرد، اجزا و بیماری ها 


به طور متوسط تقریبا حدود ۱ تا ۵ میلیون سلول T منحصر به فرد با هدف قرار دادن پاتوژن های بی شمار و مختلف در انسان وجود داشته است؛ اگر چه پژوهشگران می توانند عملکرد و ساختار مولکولی گیرنده ی سلول T را مشخص کنند، اما تعیین دقیق آن که هدف یک گیرنده داده شده به طور خاص شناسایی شود، دشوار است؛ در حقیقت تاکنون کمتر از ۱۰۰۰ جفت آنتی ژن سلول T شناخته شده است.

در حال حاضر جوگلکر و گوییدنگ لی، پژوهشگران فوق دکترا آزمایشگاه بالتیمور، دو روش جدید را برای تعیین اهداف سلول های T ایجاد کردند؛ این پژوهشگران در روش اول پروتئین هایی را که به  صورت پیوسته به سمت MHCs ها در حرکت بودند را دامنه های سیگنالینگ نامیدند؛ آن ها مجموعه ی جدید را که گیرنده ی بی اختیاری سیگنالینگ آنتی ژنی و یا SABR نامیده شد را این چنین توصیف کردند که آن به نحوی طراحی شده است تا بتواند یک سیگنال را به سلول ارسال کرده و آن سلول بعد از آن که با یک سلول T مرتبط شد، به رنگ سبز روشن و درخشانی درآید، یک پژوهشگر می تواند هزاران آنتی ژن متفاوت را که هر کدام به وسیله ی SABR ارائه شده و با یک سلول T خاص ترکیب شده است را مشخص کند، تنها سلول هایی که آنتی ژن صحیح را ارائه می کنند، باید رنگ سبز درخشانی را داشته باشند و به این ترتیب پژوهشگران می توانند آنتی ژن صحیح را مورد هدف قرار دهند.

روش دوم استفاده از یک پدیده ی طبیعی به نام تروگوسیتوز می باشد، این حالت زمانی رخ می دهد که یک سلول T و سلول هدف آن به یکدیگر متصل شده و پروتئین های سطح خود را با هم مبادله می کنند، اگرچه پژوهشگران آزمایشگاه بالتیمور هنوز مشخص نکردند که چرا تروگوسیتوز اتفاق می افتد اما از آن برای نشان دادن اهداف سلول های T استفاده کردند، برای انجام این کار پژوهشگران یک مجموعه ای از سلول هایی که آنتی ژن ها را ارائه می کردند و هر کدام یک آنتی ژن منحصر به فردی را نشان می دادند را ایجاد کرده و آن ها را در معرض سلول های T با یک گیرنده مشخص، قرار دادند؛ تنها سلول هایی که آنتی ژن های صحیح را نشان می دادند، نشانگر های سلول های T را از طریق ترگوسیتوز بدست می آوردند و پس از آن آنتی ژن مربوط به سلول T می توانست به وسیله ی نشانگر های سطح سلول شناسایی شود.

فهمیدن و درک آنتی ژن سلول های T برای ایجاد واکسن های سرطانی و همچنین طراحی درمان های شخصی برای سرطان بسیار حائز اهمیت است، زیرا این آنتی ژن ها می توانند یک اثر و نشانه ای از سرطان باشند؛ هیچ دو سرطانی هرگز به یکدیگر مشابه و با هم یکسان نیستند و از آنجایی که سلول های سرطانی به سرعت رشد می کنند، به سرعت نیز دچار تغییر می شوند، در این حالت یک پژوهشگر قادر است تا نمونه ای از تومور های شخص را خارج کرده و سلول های T را از آن ها جدا کند و این روش یکی از آن روش هایی است که از آن برای کشف آنتی ژن هایی که به وسیله ی سلول های T مورد هدف قرار می گیرند، استفاده می شود؛ زمانی که این اهداف شناسایی می شوند، سلول های T می توانند به منظور تقویت سیستم ایمنی بدن بیمار به منظور کمک به آن در مبارزه با سرطان فرد، مورد استفاده قرار گیرند.