Asleep Baby

آیا نوزادان هم رویا مى بینند؟

زیگموند فروید، عصب شناس اتریشى و پدر علم روانکاوى، خواب را راهى آسمانى به سمت ضمیر ناخودآگاه مى دانست اما اگر بخواهیم تعریفى واقع بینانه تر به منظور توصیف خواب ارائه دهیم، مى توانیم خواب را  نوعى واکنش نسبت به فعالیت ها، احساسات و یا افکارى که طَی چند روز گذشته به ذهن راه یافته اند و در برابر دیدگان فرد نقش بسته اند بدانیم. هر چه در ساعات بیدارى رویداد ها و چالش هاى فزون ترى رو به رو شویم، در طول خواب رویاهاى بیشترى نیز خواهیم دید. خواب واکنشى است که مغز را در طبقه بندى اطلاعات دریافتى یارى مى دهد.


بیشتر بخوانید: مشکلاتتان را با خوابیدن حل کنید!


بسیارى بر این باورند نوزادان با توجه به نابالغ بودن مغزشان و تجارب اندکى که داشته اند؛ خواب نمى بینند. پیشرفت های تکنولوژیکی به هرچه بیشتر روشن شدن این قضیه کمک می کنند. «Patricia kuhl»، استاد دانشگاه واشنگتن که در رابطه با آموزش هاى اوایل کودکی فعالیت مى کند معتقد است:

«مغز نوزادان أسرار بسیارى را در خود جاى داده است.»


بیشتر بخوانید: پیدا کردن نقطه شیرین خواب شبانه: نه خیلی طولانی و نه خیلی کوتاه است


از جمله رموزى که تا کنون پیشرفت هاى تکنولوژى منجر به کشف آن شده اند پى بردن به این حقیقت است که آیا نوزادان رویا مى بینند و أگر مى بینند آن رویا درباره ى چه چیزى است؟ آنجلا سانی، روزنامه نگار در مجله ى The Guardian در این باره مى گوید:

«وارد مغز یک نوزاد شدن همانند کشف افکار یک بچه گربه است. مغز متشکل از بسیاری پدیده های نامشهود و نا ملموس مى باشد. تکنولوژی های ایجاد شده نیز به منظور اندازه گیرى اجسام ملموس طراحى شده اند(مانند ماشین های اسکن مغز) ولى بهره گیرى از آن ها در رابطه با نوزادان دشوار است.»


بیشتر بخوانید: یادگیری در حال خواب


خواب هر فرد شامل دو مرحله است: مرحله ى اول که فرد به خواب سبک فرو مى رود و مرحله بعدى REM نام دارد که خواب سنگین است و با حرکات سریع مردمک همراه مى باشد. فرآیند رویا دیدن در این مرحله صورت مى گیرد. مطالعاتی که در دهه ۱۹۶۰ با هدف بررسى خواب REM در نوزادان به طور خاص صورت گرفته است نشان می دهد که رشد مغز در نوزادان به آن ها این امکان را مى دهد تا تجربیات و مشاهدات خود در طول ساعات بیدارى را به خاطرات و مهارت های پایا تبدیل کنند. شاید به همین دلیل هم است که نوزادان بیشتر از بزرگسالان خواب REM را تجربه می کنند به طوریکه در مقایسه با بزرگسالان که تنها در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد خواب آن ها مشمول خواب REM مى گردد، نوزادان  حدودا  نیمى از ساعات خوابشان  به خواب REM اختصاص داده مى شود.  بلکلی (روانشناس) می گوید:

«هر عقل سلیمى مى پذیرد هر جاندارى که توانایى درک واقعیت را داشته باشد قادر است رویا ببیند؛ در نتیجه نوزادان هم رویا مى بینند، آنها فقط قدرت بیان آن را ندارند.»