باستان شناس

تنبلی علت انقراض گونه ای از انسان های اولیه!

پژوهش های جدید باستان شناسان دانشکده ملی استرالیا (ANU) نشان می‌دهد که گونه ای منقرض شده از انسان های اولیه به دلیل تنبل بودنشان انقراض یافته اند! یک باستان شناس با حفاری های خود در Arabian Peninsula متوجه شدکه آن ها در دوره ی سنگ اولیه وجود داشتند. و دریافتتد که انسان های erectus از «استراتژِی کمترین تلاش» برای ایزار سازی و جمع آوری منابع استفاده می‌کردند.

به گفته ی پژوهشکر ارشد دکتر Ceri Shipton از دانشکده ی تمدن، تاریخ و زبان ANU:«این تنبلی با ناتوانی در انطباق با تغییرات آب و هوایی همراه بوده و احتمالا نقش مهمی در انقراض این گونه داشته.»

به گفته ی دکتر  Ceri Shipton:«واقعا به نظر نمی‌رسد که آن ها خود را تحت فشار قرار داده باشند. من این حس را ندارم که آن ها به دنبال کشف چیز های جدید بوده اند، آن ها حس شگفتی و تعجب ما را نداشتند. این موضوع در نحوه ی ساخت ابزار های سنگی آ« ها کاملا قابل مشاهده است. آن ها برای ساخت ابزار های سنگی خود باید از تمام سنگ های اطراف محل اقامت خود استفاده می‌کردند که از کیفیت پایین تری برخوردار بودند نسبت به سنگ هایی که سازندگان ابزار سنگی بعد از آن ها استفاده می‌کردند.»

در مکانی که ما مشاهده کردیم یک سنگ بزرگ با کیفیت بالا تر در فاصله ی کوتاه تا یک تپه ی کوچک وجود داشت. اما آن ها به جای راه رفتن تا تپه با خزیدن روی زمین از هر آنچه در اطرافشان وجود داشت استفاده می‌کردند. هنگامی که به سنگ بزرگ نگاه کردیم هیچ نشانه ای از فعالیت در اطراف آن دیده نمی‌شد و هیچگونه مصنوعات و معدن سنگی وجود نداشت. آن ها می‌دانستند که سنگ بزرگ آن جا بود اما به این دلیل که منابع کافی اطراف خود داشتند فکر می‌کردند که:«چرا خود را به زحمت بیندازیم؟» این کاملا در تضاد با سازندگان ابزار دوره های بعدی می‌باشد. از جمله Homo sapiens اولیه و نئاندرتال ها که برای یافتن سنگ هایی با کیفیت بالا از کوه ها بالا رفته و سنگ ها را در مسافت های طولانی حمل می‌کردند.

دکتر Ceri Shipton گفت:«شکست در پیشرفت از لحاظ تکنولوژیکی باعث خشک شدن محیط اطراف آن ها و تبدیل آن به بیابان شده و همچنین به مرگ مردم کمک کرده است.»

نمونه هایی از رسوب نشان داد که محیط اطراف آن ها در حال تغییر بوده است اما آن ها در حال انجام دادن همان کار های گذشته ی خود بودند. هیچگونه پیشرفتی وجود نداشت و ابزار های آن ها هیچوقت از آن ها دور نبودند. من فکر می‌کنم در نهایت محیط اطراف آن ها بسیار خشک شده.

کار حفاری و بررسی در سال ۲۰۱۴ در منطقه ی صفافه در نزدیکی Dawadmi در مرکز عربستان صعودی انجام شد.