شورای Bioethics: ویرایش ژن‌های انسانی در حال تجدید به طور موثری خوب است.

شورای Nuffield Bioethics، یک سازمان با نفوذ و مستقل در U.K است که توصیه هایی در مورد سوالات پزشکی و بیولوژیکی ارائه می‌دهد، این شورا در روز ۱۷ ژانویه گزارش داد که پیشنهاد می‌کند، ویرایش ژن جنین های انسان در برخی موارد مجاز می‌باشد.

قانون انگلستان در حال حاضر تغییراتی را که از طریق افراد به نسل های آینده منتقل می‌شود را ممنوع می‌کند و این گزارش متوقف نمی‌شود تا پیشنهاد تغییر فوری در سیاست را بدهد و بحث های عمومی را در مورد قوانینی که باید در نظر گرفته شود، تشویق می‌کنند.

   کارن یونگ، رئیس گروه کاری و استاد حقوق و اخلاق در دانشگاه بیرمنگام، به دنبال این گزارش می‌گوید: دیدگاه ما این است که ویرایش ژن‌ها از نظر اخلاقی قابل قبول نیست، در اصل هیچ دلیلی وجود ندارد که آن را رد کند.

گروه کاری توصیه می‌کند که تغییر ژن های جنینی زمانی می‌تواند مجاز باشد، که این مداخله برای فرزند آینده مفید باشد، در صورت انجام چنین کاری و با دادن مزایا به والدینی که می‌توانند از آن استفاده کنند، خطر ابتلا به نابرابری اجتماعی را افزایش می‌دهیم.

   دیوید کینگ از گروه مشاور انفورماتیک انسانی در انگلستان، هشدار ژنتیک انسانی را در باب ایمیلی به خبرگذاری رویترز، می‌گوید: این کمیته به طور موثر برای ایجاد بچه های طراحی شده تایید کرده است… ما باید یک ممنوعیت بین المللی برای ایجاد نوزادان مهندسی ژنتیک داشته باشیم.

Marcy Darnovesky از مرکز ژنتیک از این گزارش به Guardian  گفت: به لحاظ علمی آنها فرش قرمز را برای استفاده ی نامحدود از مهندسی ژنتیک ارثی، پهن کرده اند و عصر طلایی که در آن بعضی از انسان ها به عنوان ژن های انسانی تحت درمان قرار می‌گیرند و در ارتباط با بقیه ی انسانها صدق نمی‌کند.