دوقلوها

مطالعات دوقلوها، اهمیت ژنتیک و محیط زیست را بر فعالیت ژنی برجسته می‌کند.

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که تا چه اندازه، تنوع اپی ژنتیک تحت تاثیر عوامل ارثی و محیطی قرار گرفته است. فرآیند اپی ژنتیک بر بیان یا فعالیت ژن ها، بدون تغییر توالی DNA پایه، تاثیر می‌گذارد و بر این باورند که تنها یک مکانیزم است که محیط می‌تواند با ژنوم تعامل داشته باشد.

در حال حاضر، یک گروه بین المللی از محققان، از جمله تیم دانشگاه Exeter، دانشگاه لندن و دانشگاه Duke در ایلات متحده آمریکا، یک مطالعه در ژنتیک PLOS با استفاده از یک گروه منحصر به فرد، بیش از ۷۰۰ جفت دوقلو برای شناسایی عوامل موثر بر تغییرات شیمیایی در DNA در توالی ژنوم، منتشر کرده‌اند. در این مطالعه که توسط شورای تحقیقات پزشکی تامین شد، این تیم شباهت بین دوقلوهای یکسان و غیر یکسان را مقایسه کرد و دریافت که علامت های اپی ژنتیک بین دوقلوهای مشابه، شبیه تر از نقش تغییرات توالی DNA در تنظیم فعالیت ژن در دوقلوهای غیریکسان هستند. آن ها هم چنین دریافتند که محل هایی که تغییرات اپی ژنتیکی ان ها به شدت با اثرات محیطی مانند سیگار کشیدن و چاقی مرتبط است، نیز تحت کنترل ژنتیکی هستند.

پرفسور Jonathan Mill، از دانشکده پزشکی دانشگاه Exeter که این مطالعه را هدایت کرده است، می‌گوید:

این نتایج نشان می‌دهد که چگونه عوامل ارثی و محیطی می‌توانند بر نحوه‌ی بیان و عملکرد ژن ها تاثیر بگذارند و پیامدهای مهمی برای مطالعات مربوط به سلامت و بیماری ها باشد.

دکتر Eilis Hannon، از دانشکده‌ی پزشکی exeter و اولین نویسنده‌ی این مقاله می‌گوید:

مطالعه‌ی ما یک چهارچوب مفید برای تفسیر نتایج مطالعات اپیدمیولوژیک از اپی ژنتیک را ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که تفاوت های اپی ژنتیک یک مکانیزم بالقوه در ارتباط با تغییرات ژنتیکی در تنظیم ژن است.

در نهایت این مقاله اظهار دارد؛ مشخص کردن اثرات ژنتیکی و محیطی بر روی متیلاسیون DNA با استفاده از دوقلوهای dizygotic و monozygotic متغیر است؛ که در ژنتیک PLOS منتشر شده است.