brain image

تفاوت مغز افراد باهوش

ارتباطات بین نورون ها در قشر مغز یک فرد باهوش، کمتر است!

این نتیجه ی یک پژوهش است که توسط عصب شناسانی با نام های ارهان جنک «Erhan Genç» و کریستوف فرانز انجام شده است. در این مطالعه از روش جدید عصب شناسی استفاده شده است که به وسیله آن سیم کشی های مغز را در سطح میکرو سازه ای می توانیم مشاهده کنیم.

آن ها همراه با همکاران خود از دانشگاه نیو مکزیکو در آلبوکرک، دانشگاه Humboldt  در برلین، موسسه ی زیست شناسی پزشکی و موسسه تحقیقات محیطی در آلبوکرک، یک تیم علوم اعصاب رفتاری تشکیل دادند و تحقیقات خود را در قالب یک گزارش، در مجله ی nature، در تاریخ ۱۵ می ۲۰۱۸ منتشر کردند.

میزان هوش به تعداد دندریت ها بستگی دارد

محققان، مغز ۲۵۹ زن و مرد را با استفاده از جهت گیری نورون ها و تصویربرداری از تراکم اعصاب در مغزشان، تجزیه و تحلیل کردند. این روش آن ها را قادر ساخت تا بتوانند دندریت های بخشی از قشر مغز را اندازه گیری کنند. برای مثال گسترش سلول های عصبی که به وسیله ی نورون ها برای ایجاد ارتباط بین خودشان استفاده می‌شوند. علاوه بر این، داوطلبین یک آزمون IQ را نیز تکمیل کردند.

پژوهشگران اطلاعات به دست آمده را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و متوجه شدند «در قشر مغز یک فرد باهوش دندریت های کمتری وجود دارد.» این تیم از یک پایگاه مستقل در دسترس عموم استفاده کردند که برای پروژه ی Human Connectome به وجود آمده بود.

حاصل پژوهش های قبلی، نتایجی متناقض بود. یافته های جدید، توضیحاتی برای نتایج متناقض تحقیقات هوشمندی که تا به امروز انجام شده اند، دارد. برای مثال قبلا مشخص شده بود که افراد باهوش تمایل به داشتن مغز های بزرگتری دارند.

به گفته ی Erhan Genç: «با فرض این که مغز های بزرگتر نورون های بیشتری دارند، می‌توان نتیجه گرفت که آن ها قدرت محاسبه ی بیشتری هم دارند.»

به هرحال، مطالعاات دیگر نشان داده اند که علیرغم تعداد بسیار زیاد نورون ها، مغز افراد باهوش در طی آزمون IQ فعالیت عصبی کمتری را نسبت به افراد کم هوش نشان داده است.

Erhan Genç نتیجه گیری کرد که مغز هوشمند دارای اتصالات نورونی کم اما در عین حال بسیار کار آمد است. بنابراین در عملکرد های بالای روانی، فعالیت عصبی کمی وجود دارد.