Conversation

چگونه مغز ما کلماتی که می‌شنویم را معنی می‌کند؟

دانشمندان یک قدم به درک اینکه چگونه می توانیم زبان گفتاری را خیلی سریع متوجه می‌شویم نزدیک شده‌اند، و این شامل مجموعه ای عظیم و پیچیده از محاسبات در مغز است.

در مطالعه‌ای که امروز در مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم منتشر شد ، محققان دانشگاه کمبریج مدلهای جدید محاسباتی از معانی کلمات را تهیه کردند و این‌ها را مستقیماً در برابر فعالیت مغز در زمان انجام مکالمه در داوطلبان آزمایش کردند.

لورین تایلر ، مدیر مرکز گفتار ، زبان و مغز در دانشگاه کمبریج ، که این مطالعه را انجام داده است می‌گوید:

توانایی ما در کنار هم قرار دادن کلمات در یک متن معنادار نسبت به دیگر کلمات اطراف آن یک فرایند ناگهانی است. ما این توانایی را مدیون بهترین کامپیوتر شناخته شده یعنی مغزی که در سر خود داریم هستیم. این توانایی چیزی است که ما هنوز نتوانسته‌ایم به طور کامل در کامپیوتر ها شبیه سازی کنیم زیرا هنوز به خوبی شناخته نشده است.

مرکز درک مکالمه فرایند هایی هستند که در چیزی به نام “ترکیب معنایی” درگیر هستند (مغز در این قسمت معنی کلمات یک جمله را هنگامی که شنیده می‌شوند ترکیب میکند به این ترتیب این کلمات متناسب با مفهوم گفته شده معنی می‌دهند.)
این مطالعه جدید از جزئیات فرایندی که در هنگام مکالمه در مغز اتفاق می‌افتد و درک را ممکن میسازد، پرده برداری کرده.

محققان با بیان این عبارت: “پیرمرد سیب را خورد” و با دیدن نحوه پاسخ مغز داوطلبان، الگوهای پویا جریان اطلاعات بین مناطق مهم زبان در مغز را ردیابی کردند.

هنگامی که کلمه “خوردن” شنیده می‌شود، این کلمه مغز را وادار می‌کند تا ترجمه کلمه بعدی این جمله را به گونه‌ای محدود کند که به خوردن ربط داشته باشد. خوردن چیزی است که به غذا مربوط می‌شود. این پژوهش نشان می‌دهد که چگونه این محدودیت ها به طور مستقیم درک کلمه بعدی در جمله را تحت تاثیر قرار می‌دهند. این کار را با استفاده از آشکار ساختن مکانیسم های عصبی که این اولویت بندی های مهم و محدودیت ها را پی ریزی میکنند می‌باشد. توانایی ما در ترکیب کردن قسمت های مختلف کلمات به عبارت های معنی دار میلی ثانیه به میلی ثانیه هنگامی که مکالمه شنیده می‌شود صورت می‌گیرد.

پروفسور تایلر می‌گوید: «روشی که مغز ما را قادر می سازد آنچه را که کسی می گوید در همان زمانی که مکالمه صورت میگیرد درک کند، جالب توجه است. با مشاهده جریان اطلاعات در مغز در همان هنگام مکالمه، ما نشان داده ایم که چگونه معانی کلمات به سرعت تفسیر می شوند و در متن قرار می گیرند.»