سلامت قلب و مغز به هم متصل هستند، اما چه چیز بر هردو تاثیر دارد؟

مطالعات نشان داده است که بین سلامت قلب و عروق و سلامت مغز ارتباط وجود دارد، اما مشخص نیست که عوامل ژنتیکی یا محیطی در تعیین هر دو آنها مهمترین دلیل هستند یا خیر . یک مطالعه جدید در مورد دوقلوها نشان می دهد که پرورش بر خلاف طبیعت ممکن است تعیین کننده باشد.

شواهد حاصل از مطالعات مختلف نشان می دهد که یک منبع قابل اعتماد بین سلامت قلب و عروق و سلامت مغز وجود دارد.

محققان توضیح داده اند که سلامت ضعیف قلبی و عروقی با افزایش سن می تواند در مکانیسم زوال عقل مؤثر باشد و بر عملکرد شناختی تأثیر بگذارد.


بیشتر بخوانید:بیخوابی باعث افزایش بیماری‌های قلبی و سکته مغزی.


اما چه چیزی فرد را به سلامت قلب و عروق و مغز ضعیف تر یا بهتر مستعد می کند؟ تاکنون دانشمندان نتوانسته اند با هر میزان قطعیت به این سؤال پاسخ دهند.

به طور کلی، دو نوع فاکتور وجود دارد که می تواند در درازمدت بر جنبه های سلامت قلب و مغز تأثیر بگذارد. اینها عوامل ژنتیکی (غیر قابل اصلاح) و عوامل محیطی (اصلاح پذیر) هستند، پیوندی که بعضی اوقات افراد از آن به عنوان معمای “طبیعت در مقابل تغذیه” یاد می کنند.

محققان دانشگاه اموری در آتلانتا، GA، برای بررسی اینکه آیا ژن ها یا عوامل محیطی نقش مهمتری در نتایج سلامت در دراز مدت برای قلب و مغز دارند، تصمیم گرفتند آزمایش جفت دوقلوها را مطالعه کنند که قادر به ارائه پاسخ های محکم تری باشند.

دوقلوهای همسان (مونوزیگوتیک) دارای مشخصات ژنتیکی یکسانی هستند، در حالی که دوقلوهای غیر همسان(دی زیگوتیک) حدود ۵۰٪ از ژنهای یک دیگر را دارند. در نتیجه، هر دو گروه دوقلو ها می توانند به محققان اجازه دهند تا تأثیرات طبیعت را با موارد تغذیه ای مؤثرتر از سایر جمعیت ها مقایسه کنند.

پرورش ممکن است بیشتر از طبیعت موثر باشد

در مطالعه فعلی که یافته های آن در ژورنال بیماری آلزایمر مشاهده می شود، محققان داده های ۲۷۲ جفت دوقلوهای مونوزیگوتیک و دی زیگوتیک مرد را بررسی کردند که اطلاعات آنها از طریق اطلاعات ثبت شده دوقلوهای ویتنام قابل دسترسی بود. همه شرکت کنندگان در شروع مطالعه عاری از بیماریهای قلبی عروقی و زوال عقل بودند.

به طور خاص، محققان به بررسی رابطه بین سلامت قلب و عروق پرداختند که آنها را با به ثبت رساندن قند خون و کلسترول، فشار خون، شاخص توده بدنی (BMI)، فعالیت بدنی، رژیم و سیگار و عملکرد شناختی آنها بررسی کردند.

دکتر ویولا واکارینو، نویسنده ارشد، یادآور شد:

 

“مطالعه ما روی نمونه دوقلوها تأیید کرد که سلامت قلب و عروق بهتر با سلامت شناختی بهتر در چندین حوزه مرتبط است.”

وی افزود:

 

“تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که عوامل خانوادگی مشترک دوقلوها بخش بزرگی از وابستگی را توضیح می دهند و بنابراین می توانند برای سلامت قلب و عروق و مغز مهم باشند.”

براساس یافته های این مطالعه، ارتباط بین سلامت قلب و مغز در بین تمام جفت های دوقلوها، صرف نظر از اینکه یکسان باشند یا غیر همسان، مشابه بود.

محققان بر این باورند که برخی از عوامل اصلاح پذیر که به پیش بینی برخی از نتایج سلامت قلب و مغز کمک می کنند شامل عواملی مربوط به زندگی اولیه خانوادگی و همچنین وضعیت اقتصادی و تحصیلات است.

دکتر Ambar Kulshreshtha، دستیار نویسنده، یادآور می شود:

 

“بهبود آمار سطح سلامت قلب و عروق جمعیت، که در ایالات متحده بسیار پایین است، می تواند بار زوال عقل را به همراه بیماری های قلبی کاهش دهد.”

وی افزود:

“از آنجا که عوامل سلامت قلب و عروق قابل اصلاح هستند، جلوگیری از عوامل خطر قلبی عروقی و ارتقاء یک شیوه زندگی سالم در آغاز زندگی باید بهترین نتیجه را برای ارتقاء نه تنها سلامت قلبی عروقی بلکه سلامت شناختی نیز کسب کند.”

 

محققان می گویند، این یافته ها در زمینه اهداف استراتژیک ۲۰۲۰ انجمن قلب آمریکا مرتبط هستند. این هدف بهبود ۲۰٪ در سلامت قلب و عروق و کاهش ۲۰٪ مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی و سکته مغزی  تا سال آیندهدر آمریکا است.