football

هد فوتبال و آسیب های مغزی

تحقیقی در مورد بازیکنان آماتور فوتبال نشان می دهد که سرزدن توپ فوتبال ممکن است خطرهای بالایی برای مغز زنان داشته باشد.

دانشمندان در ۳۱ ژوئیه در Radiology گزارش دادند که در بین بازیکنان آماتوری که وظیفه سرزدن را بر عهده داشتند، زنان سرزن علائم بیشتری از آسیب میکروسکوپی ماده سفید مغزی در مقایسه با مردان داشتند.

زنان ورزشکار بعد از آسیب مغزی، علائم بیماری بدتری در مقایسه با مردان نشان می دهند ولی حتی یک مقایسه سر با سر و مغز پس از سرخ شدن انجام نشده است.

از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، Michael Lipton، استاد کالج پزشکی آلبرت اینشتین در برونکس نیویورک، و همکارانش ۹۸ بازیکن را از تیم های آماتور از جمله از کالج ها به کار گرفتند. پژوهشگران سپس بازیکنان مرد و زن را که در سال گذشته که به تعداد مشابهی سر زده بودند، مقایسه کردند. برای مردان، این برآورد میانگینی در حدود ۴۸۷ سر بود و در زنان میانگینی در حدود ۴۶۹ سر عنوان شد.

علیرغم تعداد مشابهی از ضربه سر، مغزهای زنان دارای نقاط بیشتری بود که نشان دهنده آسیب های میکروسکوپی می باشد. نوعی از اسکن تصویر تشدید شده مغناطیسی به نام تصویر برداری تانسور نفوذ، ناحیه مغز را با استفاده از تغییرات در ماده سفید، بسته پیام رسان فیبری، شناسایی کرده است.

در بعضی موارد این لکه های تغییر یافته سبب آسیب احتمالی به آکسون سلول عصبی، میلین و پوششی که از سیگنال های عصبی حفاظت می کند، می شود. در مردان تنها سه ناحیه از مغز، آسیب بالقوه مغز را در ارتباط با تکرار سرزدن نشان دادند. در زنان هشت ناحیه دارای نشانه های آسیب دیدگی مکرر بود.

این تغییرات مغز برای ایجاد علائم بیماری در بازیکنان فوتبال آماتور به اندازه کافی نبود. اما تکرار ضربه به مغز می تواند به از دست دادن حافظه و انسفالوپاتی تروماتیک مزمن، که یک اختلال در بازیکنان حرفه ای فوتبال و سربازان است، منجر می شود.

پژوهشگران نمی دانند که چرا مغز زنان بیشتر در معرض خطر است. این گروه تحقیق می نویسد:

تفاوت های آناتومیک در سر و گردن، ژنتیکی و هورمون ها ممکن است نقش داشته باشد.