Brain

توانایی بالای مغز در شنوایی و ارتباط آن با ایجاد ترس در افراد

 چگونه یک صدا می تواند در ستون فقرات شما لرزش ایجاد کند؟!

Heatmaps
این دستگاه های حرارتی فعالیت ۷۵۶ نورون را در منطقه BLA مغز یک موش نشان می دهند؛ قله هایی که به رنگ قرمز هستند، نشان دهنده ی تحریک ها و پاسخ ها به صدا های طبیعی ( c تا d )، قسمت مربوط به آب به عنوان پاداش( e ) و یا قسمت مربوط به آلودگی هوا به عنوان مجازات می باشد؛ نقشه هایی مانند این، این موضوع را نیز نشان می دهد که چگونه مغز واکنش های نامطلوب( آبی ) را مهار می کند؛ رنگ سیاه مربوط به لحظاتی است که پاسخی داده نشده است. اعتبار : آزمایشگاه لی، CSHL/2018عده ای از پژوهشگران آزمایشگاه CSHL)cold spring harbor)، با مشاهده سلول های فردی مغز موش ها، به این درک رسیدند که چگونه یک صدا می تواند ترس را در یک فرد تحریک کند.

پژوهشگر بو لی در یک بخش از مغز موش ها که آن را آمیگدالا نامید، متمرکز شده بود، آمیگدالا بخشی از مغز است که در آن قدرت دید، صدا ها و دیگر محرک ها از تجربه در پیوستگی های مثبت و منفی قرار می گیرند؛ طی کردن روند یادگیری و نادیده گرفتن این موارد در آمیگدالا به طور مداوم و پیوسته، در افرادی که به اختلالات اضطرابی و یا افسردگی های شدید مبتلا هستند، نامناسب و مضر می باشد، درک فعالیت سلول های مغزی و فعالیت های نورونی در آمیگدالا می تواند نتیجه بهتری برای درمان این افراد داشته باشد؛ پژوهشگر لی به همراه دکتر جیانگ ژیانگ، در ماه اکتبر درباره ارتباطات طبیعی موضوعی را شرح دادند، آن ها تغییرات عمیق در فعالیت های نورون ها را توصیف کردند، زمانی که آن ها حیوانات را برای ترس از صدای خاص آموزش می دادند، صدای دیگری را با پاداش مرتبط می کردند؛ لی این چنین توضیح می دهد که اگر شما به الگو های فعالیت سلول های مغز در ناحیه آمیگدالا نگاه کنید، می توانید این را درک کنید که حیوان در انتظار دریافت پاداش یا مجازات است!


بیشتر بخوانید:مغز ما و مهار ترس


لی و واژنگ از یک میکروسکوپ با یک لنز به اندازه کافی کوچک برای ایمپلنت مغز یک موش استفاده کردند تا فعالیت اختصاصی نورون ها را قبل، در حین و پس از آموزش حیوانات دنبال کنند، آن ها به حیوانات آموزش دادند تا صدا های خاصی را با پاداش و مجازات مرتبط کنند و رفتار نورون ها را تکامل دهند؛ این آزمایش آلودگی هوا را با آهنگ مجازات آن ها مرتبط کرد و آهنگ پاداش آن ها یک قطره تازه ای آب برای نوشیدن بود؛ در ابتدای این آزمایش نورون هایی که به صدا حساس هستند، به صورت تصادفی به هر صدا پاسخ می دهند، اما هنگامی که یک صدا بار ها و بار ها با آلودگی هوا همراه شود، نورون ها در این شرایط به این الگوی خاص حساسیت نشان می دهند، که این الگوی خاص مشابه الگویی بود که هنگام مواجه شدن با مجازات ظاهر می شد، به همین ترتیب، هنگامی که صدای تکرار شده با جرعه های آب همراه شد، نورون های حساس به صدا زمانی که موش پاداش آب را دریافت کرد، در یک الگوی مشابه فعالیت های نورون های قبلی، ظاهر می شوند؛ هرچه که این الگو ها بیشتر اختصاصی شدند، حیوانات با پیش بینی آب ودریافت پاداش با توجه به الگوی صدای مربوط به آن زبان خود را بیرون می آوردند و همچنین آن ها در پاسخ به صدای مرتبط با مجازات با توجه به پیش بینی آلودگی هوا چشمک می زدند؛ پژوهشگران همچنین معنای هر صدا را تغییر دادند، هنگامی که صدای پاداش بارها و بارها با آلودگی هوا همراه شد، نورون هایی که از الگوی خاص پاداش ساخته شده بودند، الگوی مجازات را تصویب کردند؛ لی در این باره این چنین می گوید که چیزی که ذهن ما را به خود مشغول می کند این است که این الگو های صدایی چگونه بدست می آیند و چگونه تغییر می کنند؛ که همه این ها از جمله شگفتی هایی است که تنها مغز قادر به انجام آن ها است.