fungal cell

سلول های قارچی کشنده در کنار یکدیگر به شما آسیب می زنند!

-این ایده متحد شدن میکروب ها در درون بدن شما شاید اتفاق بیفتد که باعث ویران کردن بدن و باعث بیماری خطرناک در شما می شود. اکنون دانشمندان یک نوع قارچی پیدا کردند که فقط این کار را می کنند و سلول های قارچی در روش شگفت آوری به کار گرفته می شوند تا بتوانند به صورت یک تیم شوند و ارتباط با یک دیگر داشته باشند.

چه یافته های زیادی هستند که توضیح می دهند چگونه این قارچ ها به سلامتی مردم آسیب می زنند. ویژگی غیر معمول عفونت های قارچی این است که انسان ها معمولاََ با سیستم های ایمنی ضعیف شده آن ها را محاصره می کنند.

این تحقیق بر قارچی به نام Cryptococcus gattii متمرکز می باشد که در خاک و مناطق گرمسیری و زیر مجموعه ای از آن زندگی می کند. هر چند که در سال ۱۹۹۹ ، این نژاد از قارچ در بریتیش کلمبیا، کانادا و سپس در اریگون و دولت واشنتگتون که بیشتر باعث عفونت هایی در سلامتی مردم می شد، ظاهر شد.

این عفونت که مردم از تنفس هاگ های قارچی گرفتند، می تواند زندگی آن ها را تهدید کند، باعث بیماری شبیه pneumonia در شش ها شود، همچنین عفونت های خطرناکی در مغز و بافت های اطراف مغز و نخاع ایجاد کند. از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰، ۶۰ گزارش از علل Cryptococcus gattii در United states منتشر شده است. در بین ۴۵ مورد از نتایج شناخته شده، ۹ نفر ( ۲۰ درصد ) توسط این عفونت ها مردند. که این مطالعه ۲۰۱۰ از محققان مراکز کنترل بیماری و پیشگیری جمع آوری شده است.

قبلاََ پژوهشگران قارچ Cryptococcus gattii را پیدا کردند که سرطانی و بدخیم نبود چون مطالعه author Ewa Bielska ،یک محقق با درجه فوق دکترا با تحقیقی در دانشگاه برمینگهام از United Kingdom که در این تحقیق گفت:

توانایی قابل توجه ای در رشد سریع، درون سلول های سفید خونی انسان بوده است.

در سال ۲۰۱۴، همکاران Bielska یک رشد سریعی که از تقسیم کار نتیجه شده است را پیدا کردند. به این معنی که سلول های قارچی با یکدیگر کار می کنند تا رفتارهایشان را با یکدیگر هماهنگ کنند و به رشد سریعی برسند.

در مطالعه جدید Bielska و همکارانش دقیقاََ فهمیدند چگونه سلول های قارچی به یکدیگر می پیوندند:

میکروب هایی که به صورت ذره بینی استفاده می شوند و با وزیکول های پرشده از مایع که کیسه خارج سلولی نامیده می شوند، ارتباط دارند.

مطالعه senior author Robin May رئیس انجمن میکروبیولوژی و عفونت دانشگاه برمینگهام گفت:

این وزیکول کوچک در واقع شبیه کبوتر نامه بر است، که پیام هایی بین قارچ ها انتقال می دهد که به قارچ ها در هماهنگ کردن حمله به سلول میزبان کمک می کند. 

محققان گفتند:

برای اولین بار دانشمندان ارتباطی بین ویزیکول های خارج سلولی و بیماری های واگیر دار قارچی را پیدا کردند.

همچنین دانشمندان به طرز فوق العاده ای پیدا کردند که سلول های قارچی می توانند در وزیکول های خارجی برای برقراری ارتباط در سراسر فواصل نسبتاََ طولانی بین سلول ها استفاده شوند.

May گفت:

توقع اولیه ما این بود که قارچ فقط قادر به ارتباط در سلول میزبان(به صورت فرد)، می باشد اما در حقیقت ما کشف کردیم که قارچ می تواند در فواصل بسیار طولانی و سراسر موانع متعدد سلول میزبان ارتباط برقرار کند.

این یافته برای ما فرصت بالقوه ای فراهم می کند تا داروهای جدیدی توسعه یابند که به وسیله قطع کردن ارتباط مسیر در طول عفونت کار می کنند.