انسان‌های اولیه زودتر از آنچه فکر می‌کنید قاره آفریقا را ترک کرده‌اند

انسان‌های اولیه زودتر از آنچه فکر می‌کنید قاره آفریقا را ترک کرده‌اند

ابزارهای باستانی و استخوان‌هایی که توسط باستان‌شناسان در چین کشف شده‌اند، نشان می‌دهد انسانهای اولیه زودتر از آنچه فکر می‌کردیم آفریقا را به سوی آسیا…