برچسب های ساده میتوانند جان بیماران و ورزشکاران را نجات و هزینه های پزشکی را کاهش دهند

برچسب های ساده میتوانند جان بیماران و ورزشکاران را نجات و هزینه های پزشکی را کاهش دهند

  جراحی قلب می‌تواند برای بیماران آسیب زننده باشد. وقتی مرخص می شوید وضعیت می‌تواند بدتر هم شود و باید شرایط خود را به طور…

اصلاح جهش های جنینی برای درمان بسیاری از بیماری های ژنتیکی با استفاده از ویرایش ژنی

اصلاح جهش های جنینی برای درمان بسیاری از بیماری های ژنتیکی با استفاده از ویرایش ژنی

پژهشگران چینی کسب موفقیت در جانشینی بخشی از مواد ژنتیکی که عامل اختلال ارثی سندرم مارفان می شود را گزارش می دهند. آنها از یک…

تکنولوژی DNA مصنوعی، یک استراتژی جدید برای تحویل موثر یک عامل پیچیده ضد HIV فراهم می کند.

تکنولوژی DNA مصنوعی، یک استراتژی جدید برای تحویل موثر یک عامل پیچیده ضد HIV فراهم می کند.

دانشمندان موسسه‌ی wister، تکنولوژی DNA مصنوعی خود را برای مهندسی عامل جدید eCD4-Ig و ضد HIV برای تقویت قدرت آن در in vivo اعمال کرده…