مباحثه ی بلند مدتی بود که آیا مصرف مکمل های ویتامین E،بر افزایش یا کاهش خطر ابتلا به سرطان تاثیر می گذارد یا نه.مطالعه ای…

محققان دریافتند که تغیر در وضعیت زناشویی و رابطه،به میزان فعالیت ها ی جسمانی اثر می گذارد.این تغیر میزان فعالیت،در مردان و زنان متفاوت است….