شواهد نشان می دهد که استعمال دخانیات خطر افسردگی و اسکیزوفرنی را افزایش می دهد

شواهد نشان می دهد که استعمال دخانیات خطر افسردگی و اسکیزوفرنی را افزایش می دهد

یک مطالعه جدید که ۶ نوامبر ۲۰۱۹ در پزشکی روانشناختی منتشر شده و توسط محققان دانشگاه بریستول هدایت شده است،نشان داده است که استعمال دخانیات…