HHGFDSWE567UI

دانشمندان موفق شدند به وسیله DNA به کامپیوتر ها حمله کنند

چیزی شبیه به داستان های علمی تخیلی در حال تبدیل به واقعیت است، محققان دانشگاه واشنگتن موفق شدند به وسیله یک رشته DNA که یک بدافزار در آن جاسازی شده بود، کامپیوتری را آلوده کنند. محققان برای اینکه متوجه شوند آیا کامپیوتر به این شکل به خطر می افتد یا نه، ابتدا یک ضعف امنیتی شناخته شده را در برنامه پردازش DNA مصنوعی تعبیه کردند. سپس کامپیوتر این رشته آلوده را آنالیز کرده و در نتیجه کامپیوتر آلوده می شود. محققان از این طریق می توانند از راه دور از کامپیوتر سواستفاده کنند یا به عبارتی دیگر کنترل آن را بدست آورند.

Tadayoshi Kohno، محقق ارشد و استاد علوم کامپیوتر در دانشگاه واشنگتن، می گوید: ما می خواستیم خطرات امنیتی کامپیوتر جدید را که در نتیجه تعامل بین اطلاعات بیومولکولی و سیستم های کامپیوتر به وجود می آید را درک کرده و آنالیز کنیم.

واحد های ساختاری اصلی DNA، نوکلئوتید نامیده می شود و آن ها را با حروف C, G,A و T نشان می دهند. تعیین توالی به دانشمندان اجازه می دهد تا ترتیب بندی نوکلئوتید ها را تعیین کنند، که این خود بدان معناست که دانشمندان را قادر می سازد تا اطلاعات ژنتیکی حمل شده بر روی رشته DNA را آنالیز کنند.

بعد از تعیین توالی، اطلاعات DNA به وسیله ی بسیاری از برنامه های کامپیوتری پردازش و آنالیز می شود. فناوری مدرن بدان معناست که صد ها میلیون از رشته های DNA می توانند در زمان یکسانی پردازش شوند. اگرچه استفاده از کامپیوتر با استفاده از DNA چیزی شبیه به فیلم هاست.

به گفته ی محققان دلیلی برای نگرانی وجود ندارد چون هیچ مدرکی وجود ندارد که بتواند اثبات کند که امنیت تعیین توالی DNA و یا به طور کلی داده های DNA به خطر بیفتد. محققان در عوض این نتایج را به عنوان اولین مرحله برای تفکر درباره ی امنیت کامپیوتر در اکوسیستم تعیین توالی DNA به شمار می آورند.

محققان ادامه می دهند: یکی از اهداف اولیه این مطالعه فهم امکان حملات توسط کد های DNA ورودی [ به کامپیوتر ها ] بود.

در حال حاضر دانشمندان موفق شده اند عکسی از یک اسب را به DNA یک باکتری زنده وارد کنند.