Artificial intelligence

ساخت ابزار پیشگویى آینده

به تازگى نوعى سیستم هوش مصنوعی طراحى  شده که می تواند از آینده سردربیاورد و آنچه را که قرار است انجام دهید پیشبینى کند. ما در مورد چیزی همانند Roco Basilisk صحبت نمی کنیم چراکه این سیستم نمى تواند در طول زمان سفر کند و یا کنترل جهان را به دست گیرد (حداقل نه تاکنون). سیستم پیشگویى آینده AI تنها می تواند حدس بزند یک فرد در چند دقیقه آینده چه کارى انجام خواهد داد. البته صراحتا مى توان گفت این پیشگویى به شرطى ممکن است که دقایق مذکور راجع به آشپزی باشد!

خوب،به نظر می رسد، ما فقط قصد داریم این موضوع را بیان کنیم که دانشمندان یک پیشگوى تهیه سالاد و صبحانه ایجاد کرده اند. تحقیقات جدیدى که در اوایل ماه جارى در کنفرانس IEEE در مورد دیدگاه رایانه اى و تشخیص الگوى آن ارائه خواهد شد، جزئیات چگونگى آموزش الگوریتم این سیستم را با ساعت ها ویدیو از مردمى که در حال تهیه سالاد و خوراک صبحانه بودند نشان مى دهد. حال سیستم مى تواند مراحل بعدى انواع دستور العمل های تهیه سالاد را تنها با دیدن فردى که اقدام به تهیه ى یکى از آنها می کند، پیشبینى کند.

دانشمندان در وراى این الگوریتم آینده ای را تصور می کنند که دستگاه های هوشمند خانه می توانند آنچه که انجام می دهید را شناسایی کنند و به طور خودکار گامى در جهت کمک در آن زمینه برداند. شاید بلندگوی هوشمند شما بتواند به شما یادآوری کند که شما یک گام از یک دستور غذا را فراموش کردید، یا ممکن است اجاق فوق مدرن شما، حرارت را همانطور که هر ماده را در قابلمه قرار می دهید، تنظیم کند. به طور خلاصه، آشپزخانه شما ممکن است دقیقا چگونگی استفاده از آن را پیش بینی کند.

این بدان معنا نیست که این سیستم ها توانایى تشخیص اهداف و خواسته هاى أفراد را به عنوان نهاد هاى آگاهانه، توسعه داده اند. بلکه، سیستم یادگیری الگوریتم، به سادگی آموخته است که گام هاى بعدی یک فرایند (در حال حاضر فقط به صبحانه یا سالاد محدود شده) را بر اساس آنچه که قبلا انجام داده شده است پیش بینی کند که پس از آن هم در این کار با مهارت عمل نمى کند.

در حال حاضر، سیستم AI هنوز به کمى کمک نیاز دارد: شخصى باید اتفاقات رخ داده در ۲۰تا ۳۰ درصد ابتدایى ویدیو را برای آن ضمیمه کند تا قابلیت درک همه چیز را بیابد. از آنجاییکه نیازى نیست بیش از چند دقیقه به آینده نگاهى بیندازد، اگر این اطلاعات به آن داده شود، سیستم Al قادر خواهد بود تا حرکت بعدى هر فرد را تا چهل درصد پیش بینى کند. در حال حاضر این فوق العاده نیست. محققان در یک بیانیه مطبوعاتی توضیح دادند که آستانه ى سطح دقت سیستم، در پیشگویى آینده حدودا سه دقیقه به نظر می رسد چراکه فراتر از آن، دقت الگوریتم تا ۱۵ درصد کاهش پیدامى کند.

اما از آنجاییکه سیستم پروسه محور هوش مصنوعى، تکنولوژى بسیار تازه ایست، محققان هرچیزى بیشتر از چند ثانیه را یک پیشگویى بلند مدت تلقى مى کنند. هرچند این پروسه بی نقص نیست اما مطمئنا ارتفاع قابلیت هاى پیشگوى Al از ثانیه به دقیقه را مى توان پیشرفت قابل توجهى برآورد کرد.
البته به منظور عملکرد چنین سیستمی، شما باید با راه اندازی انواع ابزارهای متصل به اینترنت در خانه ى خود مشکلى نداشته باشید؛ بر اساس یک گزارش خبرنگارGizmodo، تولیدات Alممکن است مناسب هر آشپزخانه اى نباشد.