Brain Waves

وقتى امواج مغز شما، افکارتان را فاش مى کنند!

در بخشى از مجموعه تلویزیونى “آینه سیاه” کارمند بیمه در حال بررسى مدارک و شواهد در رابطه با یک حادثه ى تصادف بود. مجرم از محل حادثه گریخته بود و بدین منظور مامور بیمه براى پرده برداشتن از حقیقت از دستگاهى با قابلیت خواندن ذهن افراد استفاده کرد. دستگاه یاد شده از قابلیت ترسیم خاطرات مضنونین بر صفحه ى مانیتور یک کامپیوتر برخوردار بود.

حال باید گفت که رویاى خواندن افکار و خاطرات دیگران که تا کنون تنها در حیطه ى تخیل میسر بوده به واقعیت پیوسته است. محققان الگوریتمی را ایجاد کرده اند که با استفاده از آن می توانند با خواندن امواج مغزى شما، آنچه را که می بینید بازسازی کنند. در حال حاضر و بر اساس پیشرفت هایى که به تازگى به آن دست یافته اند امید است نسخه ى واقعی بهتر از نمونه ى تلویزیونی کار کند.

سیرى درون افکار 

در سال ۲۰۱۶، محققان از اسکن مغز fMRI برای خواندن أفکار مغز افراد استفاده کردند؛ پس اولین بار نیست که دانشمندان افکار مردم را مى خوانند تا ببینند چه چیزی در ذهن آنان مى گذرد و چه چیزى مى بینند. در کار با fMRI داوطلبان مى بایست درون یک ماشین بزرگ دراز کشیده و برای مدت کوتاهی در همان حال بمانند تا زمانیکه دستگاه، مغز آن ها را بر اساس جریان خونشان اسکن کند اما مزیتى که این پیشرفت نوپا نسبت به fMRI دارد این است که تنها با بر روى سر گذاشتن یک کلاه ویژه EEG، به هدف موردنظر مى توان دست یافت. EEG مخفف واژه ى موج نگارى مغز (electroencephalogram) مى باشد و از الکترود در راستاى تجزیه و تحلیل امواج مغزی بهره مى گیرد. (این پژوهش در مجله eNeuro منتشر شده است.)

EEG مزایای دیگرى نیز نسبت fMRI دارد. آدریان نستر، استادیار دانشگاه اسکاربرو تورنتو که این تکنولوژی جدید در آنجا توسعه یافته است، گفت:

fMRI فعالیت مغز را در مقیاس زمانی ثانیه ضبط می کند اما EEG فعالیت را در مقیاس میلی ثانیه ثبت مى کند؛بنابراین ما قادر خواهیم بود با استفاده از EEG چگونگى شکل گیرى تصویر یک چهره در مغز را با جزییات بسیار دقیق مشاهده کنیم .

دن نرودوف و پروفسور آدریان نستر توانسته اند تکنیکى را ایجاد کنند که با استفاده از آن افسار امواج مغزی جمع آوری شده توسط داده ها را به دست گرفته و آن ها را تحت سلطه ى خود درآورند؛ بدین ترتیب چگونگى درک تصاویر چهره ها توسط مغز را نمایش مى دهند.

وقتى کلمات از توصیف عاجزند 

به منظور این مطالعه، هر داوطلب کلاه EEG را روى سر خود قرار داده و به تصاویری از چهره های مختلف نگاهى مى اندازد. پس از آن تجهیزات EEG فعالیت مغزی او را را ثبت خواهد کرد و ماشین یادگیرى الگوریتم، آن را تجزیه و تحلیل مى کند تا تصویر را از تعابیر و استنباط هاى ذهن داوطلب بازسازی کند. الگوریتم های ایجاد شده در زیر آمده است:

 

این فیلم از دقت و کیفیت بسیار بالایى برخوردار نیست اما مى تواند شروع خوبی باشد. گام بعدی تیم تلاش در راستاى بازسازى تصاویر، نه تنها از نگاه کسی که در لحظه ى حال نظاره گر است، بلکه روى خاطراتى که مدت ها قبل در ذهن آنها شکل گرفته است  نیز اعمال کند. این امر می تواند خارق العاده باشد. نستر گفت:

این تکنیک نه تنها می تواند نوعى بازسازی مبتنی بر اعصاب، از آنچه که فرد درک می کند باشد، بلکه هرآنچه را که به یاد می آورد ، تصور می کند و حتى قصد بیانش را دارد نیز به نمایش بگذارد. با توجه به آنچه گفته شد این تکنیک می تواند نوعى راه ارتباطی برای افرادی که قادر به برقراری ارتباط کلامى نیستند فراهم آورد .

بد نیست از زاویه ى تمهید قانون هم به آن بنگریم. به جای تکیه بر طرح های هنرمندان و یا سیستم تشخیص هویت پلیس، یک نسخه واقعی از Recaller می تواند شاهدى بر آنچه  که دیده ایم باشد و حافظه ى ما را احیا کند. دوربین هاى امنیتی را فراموش کنید؛ پلیس فقط به افکار شما نیاز دارد.