تفکر خلاق

خلاقیت،اغلب یعنی برگزیدن راهی که کمتر از آن مسافرت شده است!تحقیقی جدید، مکانیسم عصبی ای را تشخیص داد که ما را قادر می سازد به پیوستگی های دور از انتظار و تفکرات بدیع نزدیک شویم.

تحقیق جدید نشان داد که امواج معین مغزی موجب تفکر خلاقانه میشوند.دانشمندان برای افشای سر و شرح فرایند عصبی که اخیرا به اصطلاح امواج آلفا نامیده میشوند،تلاش کردند.
هنگامی که قشر بصری مغز استراحت میکند،امواج آلفا قدرتمند هستند.برای مثال،هنگامی که فردی در حال استراحت و چمشانش بسته است،فعالیت امواج آلفا بالاتر است.هنگامی که فرد چشم هایش را باز میکند موجب تضعیف فعالیت آلفا میشود.اخیرا دانشمندان فرض کردند که امواج آلفا ممکن است موجب مهار کردن نواحی قشری خاصی شوند.حتی برخی از پژوهشگران پیشنهاد کردند که وابستگی ای بین این امواج و خلاقیت وجود دارد.

تحقیق جدید،جزئیات بیشتری از نقش امواج آلفای مغز در فرایند خلاقیت فراهم کرده است.Caroline Di Bernardi Luft دارای مدرک دکتری از دانشگاه Queen Mary در لندن انگلستان،تیمی را رهبری کرد که به کشف در این حیطه میپرداختند که بالاتر بودن فعالیت موج آلفای مغز،مرتبط با توانایی افراد در نزدیک شدن به نظرات کمتر بدیهی و شناخته شده تراست.
Luft و شرکا یافته های خود را در مجله ی “پیشرفت آکادمی علمی ملی آمریکا” منتشر کردند.

امواج آلفا پیوستگی های غیرعادی تولید میکنند

پژوهشگران از جریان الکتریکی برای تحریک قسمت راست شقیقه ای مغز در فرکانس آلفا استفاده کردند؛در هنگامی که شرکا درگیر محدوده ی کار خلاقانه بودند.
برای تحریک مغز،پژوهشگران از روش غیرتهاجمی tACS استفاده کردند.(جریان متناوب ترانس مغناطیسی تحریک مغز).
استفاده از یک الکتروانسفالوگرام(EGG)،پژوهشگران اثری که Tacs بر روی امواج متفاوت مغز دارد را نظارت کردند.کار و تمرینی که شرکا در آن شرکت کردند با پیوستگی واژه ای سر و کار داشت.

هنگامی که نیاز است تا واژه ها برای اتصال به یکدیگر پیدا شوند،معمولا ذهن با کلماتی که پیوستگی قوی تر یا رایج تر دارند آغاز میکند و بتدریج به سوی کلمات کم مرتبط تر حرکت میکند.برای نمونه اگر ما با کلمه ی “گربه” آغاز کنیم،ممکن است ابتدا با کلماتی مثل “سگ”،”حیوان” و “حیوان خانگی” قبل از حرکت به سمت مفاهیم بعیدتر مثل “انسان”،”مردم” و “خانواده” ارتباط برقرار کنیم.

نویسندگان مطالعه ی جدید،یافته های پژوهش قبلی را هم اعمال کرده اند و پیوستگی بعید را به کار گرفته اند تا نشانگر خلاقیت باشد.
هنگامی که شرکا سطح بالاتری از امواج آلفای مغز در ناحیه ی راست شقیقه ی داشتند؛به پیوستگی هایی که بعیدتر و دور از انتظار تر بودند،نزدیک شدند.
همکار نویسنده ی پژوهش،Joydeep Bhattacharya که پروفسوری در Goldsmith دانشگاه لندن اس،در مورد یافته ها نظر داد.او گفت:
))دو راه در چوبی منشعب شدند،من به راهی نگاه میکنم که کمتر از آن سفر شده.و این تمام تفاوت ها را ایجاد میکند.Robert Frost در شعر معروف خود نوشته است.))
“به کار گرفتن راه کمتر مسافرت شده برای خلاقانه فکر کردن مورد نیاز است،و یافته های ما شواهدی را فراهم میکنند که این چگونه در ذهن ما اتفاق می افتد.”
رهبر محقق مطالعه،همچنین توضیح داد که چگونه یافته ها طبیعت خلاقیت را روشن کردند و چگونه امواج آلفای مغز،به مهار عادت راه های فکری به نفع راه های غیرمنتظره و هوشمندانه تر کمک میکنند.
“اگر ما نیاز داشته باشیم که دیگر کاربردهای شیشه را تولیدکنیم،ابتدا باید تجربیات گذشته ی خود را مهار کنیم که ما را به فکر اینکه شیشه تنها یک ظرف است هدایت میکند.

 

 

نوظهوری مطالعه ی ما اثبات این است که نوسانات آلفای راست قشری،کلید مکانیسم عصبی برای برجسته سازی این پیوستگی های بدیهی است.”