Stroke

درماني نوين براي شايع ترين نوع سكته مغزي!

تحريك هاي عصبي مي توانند گزينه درماني جديد براي شايع ترين نوع سكته مغزي باشند!

Blood clot
لخته خون در شريان كاروتيد تشكيل مي شود.
اعتبار: كپي رايت انجمن قلب آمريكا

پژوهشي كه توسط پژوهشگري در UCLA انجام گرفت، نشان داد كه درمان جديد تحريك اعصاب براي افزايش جريان خون در افراد، مي تواند به بيماران مبتلا به شايع ترين نوع سكته مغزي تا ۲۴ ساعت بعد از شروع آن كمك كند.

انجام يك پژوهش با مطالعه ي ١٠٠٠ بيمار نشان داد كه با توجه به شواهدي كه وجود دارد، اين تكنيك، تحريك خوشه سلول هاي عصبي به طور فعال است كه پس از آنكه فرد بيمار بعد از  ٣ ماه، سكته مغزي ايسكميك قشري حاد را تجربه كرد، بر سطح مغز تاثير مي گذارد.

دكتر jeffrey saver  مدير كل مركز سكته مغزي جامع UCLA، پژوهشگر اصلي اين پژوهش بود كه در ۷۳ مركز پزشكي در ۱۸ كشور انجام گرفت، وي كه معاون ارشد تحقيقات باليني مغز و اعصاب در دانشكده پزشكي David Geffen نيز بود، اين چنين گفت كه :

ما اعتقاد داريم كه اين نشان دهنده ي ظهور يك درمان جديد براي بيماران مبتلا به سكته ايسكميك حاد است.

اين پژوهش امروز در Lancet منتشر شده است .

در حال حاضر بر خلاف دو درمان تاييد شده براي سكته مغزي حاد كه با از بين بردن و جلوگيري از لخته شدن، شريان ها را مسدود مي كند؛ روش جديد تحريك الكتريكي، جريان را به سلول هاي عصبي پشت بيني متصل كرده و جريان خون در مغز افزايش مي دهد و باعث جلوگيري از انسداد شريان ها و منطقه تهديد آميز مغز مي شود.

در پژوهش هاي قبلي براي درك مكانيزمي كه درمان آن عمل مي كرد، پژوهشگران دريافتند كه تحريك خوشه عصبي نه تنها جريان خون را افزايش مي دهد، بلكه مانع تورم مغز و جمع شدن خون مي شود و همچنين توانايي نورون ها براي جبران آسيب ها و ايجاد اتصالات جديد را بهبود مي بخشد.

Brain

اگرچه اين نتايج از لحاظ آماري معنادار نبودند اما هنگامي كه اين داده ها با يافته هاي مشابه از يك آزمايش قبلي در هم آميخته شدند، آمار تجمعي نشان مي دهد كه اين درمان زماني موثر است كه در زمان ۸ تا ۲۴ ساعت پس از شروع سكته مغزي ايسكميك قشري حاد صورت گيرد.

اين درمان جديد با استفاده از يك الكترود عصبي كوچك كه به طور موقت از طريق سقف دهان انجام مي گيرد( ايمپلنت تنها نذاز به بيهوشي محلي دارد) در طي اين پژوهش، اين الكترود به طور فعالانه خوشه سلول هاي عصبي را به مدت چهار ساعت در روز براي ۵ روز به صورت متوالي تحريك كرد.

از جمله اولين روش درماني سكته مغزي ايسكميك حاد، استفاده از داروهاي ضد التهاب كه توسط اداره غذا و داروي آمريكا در سال ۱۹۹۶ تاييد شد، مي باشد؛ هنگامي كه بعد از شروع تزريق اين دارو ها كه tPA نيز ناميده مي شوند، ممكن است يك شريان مسدود شده را باز كرده و جريان خون بازگردد و آسيب سكته مغزي را از بين ببرد.

اگر درمان بيش از ۳ ساعت به تعويق بيافتد، اثربخشي آن كاهش مي يابد و براي همه بيماران عمل  نمي كند و برخي از افراد شرايطي دارند كه از مصرف آن اجتناب مي كنند.


بيشتر بخوانيد: سكته مغزي و چگونگي پيشگيري و درمان آن


اخيرا FDA دستگاه هاي بازيابي لخته خون را تاييد كرده است كه به واسطه شريان ها، جهت حذف انسداد بكار مي روند كه به تنهايي و با ارتباط با TPA استفاده مي شود.

اين دستگاه ها زمان درمان را به ۲۴ ساعت پس از شروع سكته مغزي در برخي از بيماران گسترش دادند، هرچند درمان قبلي موثر تر است اما دستگاه ها نياز به تخصص دارند كه ممكن است خارج از مراكز پزشكي اصلي وجود داشته باشد.

دكتر saver گفت :

سكته مغزي عامل اصلي مرگ و مير و ناتواني در ايالات متحده و سراسر جهان است و اين ضروري است كه ما درمان هاي جديد و موثر را براي تكميل درمان هاي موجود بدانيم و همچنين پنجره درمان طولاني تري را ايجاد كنيم.

 دكتر Saver در ادامه افزود : 

اين پژوهش نشان داد كه درمان تحريك جديد مي تواند براي افرادي كه واجد شرايط مصرف داروهاي ضدانعقاد هستند و در معرض خطر قرار دارند، مفيد باشد؛ پژوهش هاي آينده اثربخشي درمان جديد را هنگامي كه آن را با داروهاي حلال لخته خون و دستگاه هاي بازيابي لخته مورد استفاده قرار مي دهند، تعيين مي كنند.

نمره شما به این پست