خواب نیم روز شاید به اندازه ی داروها برای کاهش فشار خون موثر باشد

خواب نیم روز شاید تنها چیزی باشد که شما احتیاج دارید.نه فقط برای تقویت سطح انرژیتان بلکه برای کاهش فشار خون بالا.این حاصل تحقیقی جدید است که از یونان بیان می شود.
هنگامی که کاهش فعالیت بعد از ظهر در نیمه ی روز کاری شلوغی بروز می کند،ممکن است برخی از ما وسوسه می شویم تا در گوشه ای ساکت کمی بخوابیم.
خواب نیم روزی قطعا می تواند سطح انرژی شما را تقویت کند و موجب بهره وری از انرژی برای باقی روز کاری شو.اما آیا برای شما فواید سلامت دیگر هم به همراه دارد؟
مطالعه ای جدید که محققان

بیمارستان عمومی Asklepieion در یونانانجام شد اکنون بیان می کند که خواب نیم روزی در میانه روز می تواند بسیار موثر به کاهش سطح فشار خون افراد کمک کند.
یکی از محققان مطالعه Dr.Manolis kallistratosیافته ها را در شصت و هشتمین نشست علمی سالانه دانشکده ی قلب و عروق آمریکا،در نیواورلان بیان کرد.

Dr.Kallistratos بیان می کند:

بنظر می رسد خواب نیم روز،در کاهش سطح فشار خون،به اندازه ی دیگر انتخاب های زندگی اهمیت دارد.برای مثال،کاهش مصرف الکل و نمک می تواند سطح فشار خون را حدود ۳الی۵ میلی متر جیوه پایین بیاورد.

در این مطالعه،محققان با ۲۱۲ شرکت کننده کار کردند که فشار خونی حدود ۱۲۹.۹ میلی متر جیوه داشتند.مطابق دستورالعمل ها ی انجمن ملی قلب،ریه و خون ؛فردی دچار فشار خون بالاست اگر،فشار خون سیستولیکش(فشار خون در طی یک ضربان قلب)۱۴۰ میلی متر جیوه و یا بیشتر باشد.و فشار خون دیاستولیکش(فشار خون بین ضربان های قلب)۹۰ میلی متر جیوه و یا بیشتر باشد.
شرکت کننده ها،بطور میانگین ۶۲ ساله بودند و قریب ۱ نفر از هر ۴ نفرشان مصرف کننده ی دخانیات بودند،که در این افراد یک نوع یا هر دو نوع دیابت قابل تشخیص بود.

افت قابل توجه فشار خون

Dr.Kallistratosو تیمش افراد شرکت کننده را در دو گروه تقسیم کردند.یک گروه که خواب نیم روز را تجربه می کرد و گروهی که این کار را انجام نمی داد.
محققان در سراسر ۲۴ ساعت متوالی،اندازه ی فشار خون،مدت زمان خواب نیم روز، انتخاب های کلی زندگی شرکت کنندگان(مثل مصرف الکل و فعالیت فیزیکی) و سرعت موج پالس که میزان سختی سرخرگ را نشان می دهد،یادداشت برداری کردند.
محققان،برای بدست آوردن دقیق فشار خون شرکت کنندگان،در خواست می کردند که دستگاه بررسی فشار خون را در سراسر روز بپوشند.

Dr.Kallistratosو همکارانش همچنین عوامل مخالفی که میتوانند بر فشار خون اثر بگذارند را مطابق دادند. همانند سن ، جنسیت ، نسخه ی درمان و انتخاب های شیوه‌ی زندگی .
آنها ذکر کردند که تفاوت قابل توجهی بین مقدار داروی فشاری که شرکت کنندگان در دو گروه مصرف میکردند قابل مشاهده نبود.
محققان دریافتند افرادی که خوابِ نیمروزی دارند حدود ۵.۳ میلیمتر جیوه کاهش فشار خون دارند که طبق نظر محققان ، این مقدار مشابه مقداری است که فرد داروی ضد فشار خون مصرف میکند یا تغییرات خاصی در زندگی برای کاهش فشار خون ایجاد میکند.
علاوه براین ، تیم افزود هر ۶۰ دقیقه اضافی خواب نیمروز در ۲۴ ساعت حدود ۳ میلیمتر جیوه فشار خون را کاهش میدهد.
دکتر kallistratos بیان میکند که:

مصرف دوز کمی از داروهای تخصصی،می تواند سطح فشار خون فرد را ۵_۷ میلی متر جیوه کاهش دهد.

محققان می گویند :

این یافته ها مهم هستند چون کاهش در فشار خون حتی به کمی ۲ میلی متر جیوه میتواند ریسک حملات قلبی را تا حدود ۱۰% کاهش دهد.

مطابق یافته هایمان اگر فردی خواب نیم روز را به عنوان تفریح داشته باشد، می تواند فوایدی نیز برای فشار خون بالا داشته باشد.

او افزود:

نمی توان هیچ چیزی را به آسانی و بی هزینگی خواب نیم روز به دست آورد.

 

محققان در مورد زافته هایشان مطمئن هستند.

محققان بیان کردند این نخستین بار است که کسی اثرات خواب نیمروز بر سطح فشار خون فرد را مطالعه می کند. با این که تیم در حال پیش بردن تحقیق بیشتر برای جور ساختن و معتبر کردن مطالعات جاری است ، اعضا مطمئنند که مطالعه شان به اطلاعات جدید و مهمی نیازمنداست.
Dr.kallistratosو تیمش توضیح دادند که در حال تلاش برای استخدام شرکت کنندگانی هستند که به طور مطلق سطح فشار خونشان را کنترل کرده اند.دراین صورت مطمئن می شوند که یافته هایشان معتبر است.
Kallistratosتوضیح می دهد که :

هرچه سطح فشار خون بیشتر باشد،تمرکز بیشتری برای تلاشی که موجب کاهش فشار خون شود پدیدار می شود.

ادامه می دهد:

با جمع آوری افرادی که به طور نسبی خوب، فشار خون را کنترل می کردند، می توانیم مطمئن باشیم که تفاوت فشار خون به سبب خواب نیم روز است.

محققان مشاهده کردند که نتایج مطالعاتشان می تواند زمینه ای را برای افرادی که در خواب نیمروز زیاده روی می کنند ،ایجاد کند که کمتر احساس گناه کنند!
Dr.kallistratosمی گوید:

به طور مشخص ما نمی خواهیم افراد را تشویق به ساعت ها خواب تا پایان روز کنیم.اما از طرف دیگر انها در شرایطی که می توانند که خواب نیم روزی داشته باشند نباید احساس گناه کنند و فواید سلامتی پنهان آن را دریافت کنند.

Dr.manolis kallistratos می گوید :

با این که هرگروه شرکت کنندگان به مقدار مساوی دارد دریافت کردند و فشارخون را خوب کنترل کردند ،همچنان یک کاهش قابل توجه در فشارخون آن هایی که خواب نیم روز داشتند قابل مشاهده بود.