کدام یک برای سلامت قلب شما بدتر است:نشستن در خانه یا سرکار؟

تحقیقی جدید یافت که همه ی انواع نشستن هنگامی که وارد محدوده ی “خطر برای سلامت قلب” می شوند،  باهم برابر نیستند.ما اکنون یافتیم سبک زندگی غیر متحرک که در آن فرد هر روز،دوره های طولانی می نشیند و بسیار کم ورزش می کند بطور برای سلامت و منحصرا برای سلامت قلب بد است.

با این حال در مطالعه ای جدید،محققان از دانشکده ی فیزیک Vagelos و جراحان دانشگاه Columbia در واشنگتن یافتند که بین نشستن شغلی(نشستن در محل کار) و نشستن اوقات فراغتی (نشستن در خانه و تماشای تلویزیون) تفاوت وجود دارد.

محققان بطور اختصاصی با گروهی از افراد آفریقایی آمریکایی با هدف رفع نقص تحقیقی که فقط بر روی سفید پوستان اروپایی انجام شده بود،کار کردند.با این اوصاف،آن ها معتقدند برخلاف اختصاصی بودن گروه های مطالعه،یافته ها می توانند بر همه ی افراد بر خلاف قومیت های مورد نظر تعمیم داد.

تحقیق و بررسی یک تفاوت شگفت آور را آشکار کرد:زمانی که فرد در حالت نشسته بر روی مبل و با تماشای تلویزیون می گذراند،خطر مشکلات قلبی را نسبت به زمانی که در محل کار می نشیند، بسیار کاهش می دهد.

نویسنده ی مطالعه، دکتر  Keith Diaz می گوید:

“یافته های ما نشان می دهند که چگونه وقت گذراندن خارج از کار می تواند برای سلامت قلبتان مفیدتر باشد.”

محققان ذکر کردند،راه حل این مشکل این است که زمان بیشتری صرف فعالیت هایی شدید کنیم که صرفا فقط فعالیت نیستند.

Diaz می گوید:

“اگر شما شغلی دارید که نیاز دارد تا مدت زمان زیادی بنشینید،جابجا کردن آن زمان با نشستن در منزل به همرا تمرین شدید و فعال می تواند موجب کاهش خطر بیماری های قلبی و مرگ شود.”

Diaze و گروهش یافته هایشان را توضیح می دهند و توضیحی مناسب برای این نتایج پیشنهاد می کنند.این مطالب در مقاله ی مطالعه در مجله ی American Heart Association منتشر شد.

استراحت کردن روی مبل خطر را تا به  نصف افزایش می دهد

محققان اطلاعات بدست آمده از گروه ۳۵۹۲ نفری شرکت کننده در مطالعه ی قلب Jackson را بررسی کردند.مطالعه ای مبتنی بر جامعه که بر علل بیماری های قلبی عروقی،کلیوی،تنفسی بین آمریکایی-آفریقایی ها تمرکز کرده است.