سول های بنیادی پستان چگونه در بلوغ از خواب بیدار می شوند

 

محققین موسسه والتر و الیزا هال کشف کردند که چطور غدد پستان شیری در طی بلوغ رشد میکنند. بر اساس تحقیقاتی که در مجله Develop mental cell منتشر شده است، سلول های بنیادی غدد پستانی توسط یک پروتئین به نام FoxP1 بیدار میشوند.

این تحقیق دانش ما را درباره اینکه غده پستان_جز پستان انسانی_ چطور از سلول‌های بنیادی توسعه می‌یابد، گسترش می‌دهد و فهم بهتری از اینکه نقص در این فرآیند منجر به سرطان سینه می‌شود می‌دهد.این تحقیق توسط دکتر Nai yang fu ،پروفسور Jane Visvader و پروفسور Geof Lindemon که یک انکولوژیست پزشکی در بیمارستان سلطنتی ملبورن و مرکز سرطان پیتر مک کلوم است با همراهی پروفسور گوردوم اسمیت و تیم بیوانفورماتیک وی رهبری میشود.

 بیدار شدن سلول های بنیادی

سلول های بنیادی در غدد پستان در طول زندگی عمدتاً در حالت خواب یا حالت sleeping  قرار دارند.

به گفته پروفسور Visvader:

این سلول های بنیادی باید در سن بلوغ بیدار شوند تا غدد شیری به سرعت رشد کنند.  سلول های بنیادی شیری آماده دریافت سیگنال شروع تقسیم هستند. ما کشف کردیم که در بلوغ و بزرگسالی یک ژن به نامFoxP1 عضو ضروری ای از این سیگنال است.

FoxP1 از طریق سرکوب ژن‌ها ، تولید پروتئین های دیگر را در سلول متوقف می‌کند.

به گفته دکتر Fu:

ما کشف کردیم که FoxP1 کد یک پروتئین که باعث می‌شود سلول‌های بنیادی پستان خواب بمانند را خاموش می‌کند. همانطور که سطح این پروتئین کاهش می‌یابد، سلولهای بنیادی از خواب بیدار می‌شوند و شروع به تقسیم می‌کنند. و رشد غده پستانی را افزایش میدهد.

اهمیت کار گروهی

پروفسور Visvader اظهار میدارد:

این پروژه به همکاری دانشمندان با مهارت های متنوع متکی است

این پروژه متخصصین زیست شناسی سلولی، زیست شناسی پیشرفته، بیوانفورماتیک و تصویربرداری را گرد هم می‌آورد تا مسئله اینکه چطور سلول های بنیادی پستان در بلوغ و بزرگسالی بیدار میشوند را حل کند.

ما هنوز به دنبال ارتباطات دقیق اتصال بین هورمون زنانه و FoxP1 هستیم، اما یک قدم به فهمیدن جزئیات روند رشد سینه نزدیک تر شدیم. همچنین به ما کمک می کند تا سلول های معیوب که با توسعه سرطان پستان به توسعه سینه کمک می کنند را ارتباط دهیم.

این تحقیق توسط شورای تحقیقات بهداشت و پزشکی استرالیا بنیاد تحقیقات سرطان استرالیا درمان سرطان استرالیا بنیاد ملی سرطان سینه آژانس سرطان ویکتوریا و دولت ویکتوریا حمایت شد.