دانشمندان ژن هایی را یافتند که بر اندازه سر و و مغز موثرند.

منبع:موسسه ی روانشناسی Max Planck

سایز و اندازه ی سر کودکان و همچنین مغزشان، تنها با رشد جمجمه شان مرتبط نیست.اکنون،تجزیه و تحلیل گسترده ی ژنوم،بزرگترین آثار شناخته شده ی ژنومی بر محیط سر و حجم داخل جمجمه را گزارش می کند.این تجزیه و تحلیل در Nature Communications منتشر شد.

سر کودکان بطور پیوسته توسعه می یابد تا با رشد ذهنشان تطبیق یابد.همچنین به طور معمول پزشکان اندازه ی سر کودکان را در طی سال نخست زندگیشان اندازه می گیرند تا رشد سالم مغز را برآورد کنند.

کودکان در سر تا سر جهان،از الگوی مشابه رشد سر پیروی می کنند و تا حد زیادی،آخرین سایز سر در سن شش سالگی بدست می آید.

Beate St Pourcain که دانشمند رهبر در مطالعه و رهبر گروه در موسسه ی (Max Planck (MPI روان شناسی در دانشگاه Radboud نایمنگن
و دانشگاه بریستول بود میگوید”ما در مورد علل ژنتیکی که بر اندازه ی محیط سر، پس از طفولیت ،اثر می گذارند اطلاعات کمی داریم”
او همچنین بیان می کند”مطالعه ی اندازه ی محیط سر در کودکان بزرگتر و بزرگ سالان مهم است؛چون بعنوان اندازه ی دائمی از اوج اندازه ی مغز ما است که قدرتمند سالخورده می شود”.

تیم تحقیقات یک مطالعه ی انجمن ارتباطات ژنوم را در ۴۶۰۰۰ کودک و بزرگ سال پیش بردند.این مطالعه به منظور یافتن تنوع ژنتیکی موثر بر اندازه ی محیط سر و حجم داخل جمجمه[اندازه ی حجم مغز] انجام شد.

در همکاری با کنسرسیوم UK10K،با بهره برداری از اطلاعات جزئی در مورد تمام ژنوم محققان توانستند که در مطالعه شان،در مورد تنوع های ژنتیکی بطور نسبی و معمولا نادر تحقیق و بررسی کنند.پژوهششامل گروه های زیادی بود مثل،(ALSPAC) مطالعه پدر مادر ها و فرزندان طولی رود ایوان،جایی که محققان می توانند رشد کودکان را از زمان تولد کنترل کنند.

تیم یافت که تاثیرات ژنتیکی بر اندازه ی محیط سر در طی توسعه و تکامل مجموعا پایدار میمانند و همچنین با عوامل ژنتیکی که با حجم جمجمه مشارکت دارند،همبستگی دارند.

Chin Yang Shapland که اولین نویسنده ی مطالعه و همراه با MPI برای روانشناسی بود می گوید”این برای ما یک شگفتی بود که عوامل ژنتیکی در کودکی بیش از ۷۰% از اختلافات ژنتیکی را در سن ۷سالگی شرح می دهند و بیش از ۶۰%در سن ۱۵ سالگی.این حاکی از آن است که اکنون،اندازه ی محیط پایانی سر ما،در سنین بسیار پایین بصورت ژنتیکی قابل پیش بینی است”

فهمیدن اندازه ی محیط سر و حجم داخل جمجمه به عنوان دو اندازه ی به اشتراک گذاشته شده ی مشخصه ی اساسی است که نویسندگان آن را اندازه ی نهایی جمجمه می نامند،موجب شد تا تیم ۹ جایگاه جدید مرتبط را شناسایی کند.
این شامل تنوع ژنتیکی بطور نسبی نادری از اثر گسترده ی ژن Tp53 است که تنها در ۲% افراد اتفاق می افتد.
Tp53،پروتئین Tp53 را رمزگذاری می کند،با نام مستعار ‘پشتیبان ژنوم’.چون تقسیم سلولی و مرگ سلولی را کنترل می کند.
علاوه بر بسیاری از آن هایی که در این مطالعه شناسایی شدند،بسیاری از جهش های Tp53،به سرطان مرتبط است.مثل تومور هایی که در انواع مخصوصی از بافت های عصبی شکل می گیرند.
نویسندگان استدلال می کنند که p53 می تواند برای رشد منینژ[غشای ضخیمی که مغز را می پوشاند و مستقیما در زیر جمجمه قرار گرفته است]مهم باشد.

Simon Haworth کسی که نخستین نویسنده ی سهیم شده ی مطالعه و با دانشگاه Bristol مرتبط بود بطور مختصر بیان کرد”یافته های ما نشان می دهد که گسترش ژنوم،به ترکیب شدن ژنتیکی و تکاملی مربوط به فنوتیپ ها نزدیک می شود و قدرت شناسایی تنوع ژنتیکی بطور نسبی نادر با اثر گسترده را افزایش می دهند”

Simon Haworth نتیجه گیری کرد که “استفاده از اندازه ی جمجمه ی در حال تکامل به عنوان نماینده ی دقیق و آسان قابل دسترسی،برای حجم داخل جمجمه،شاید ما را برای بررسی عوامل ژنتیکی مقرون به صرفه که همچنین بر رشد مغز موثرند، توانا کند ”

تیم،مشتاق به پیگیری این یافته ها در پیروی با اندازه ی محیط سر به منظور یافتن دلایل برای اختلالات،هستند.