چگونه مصرف ماریجوآنا بر اسپرم اثر می گذارد؟

با افزایش قانونی شدن شاهدانه،مخصوصا ماریجوآنای دارویی،محققان علاقه مند به کشف بیشتر در مورد اثرات ماریجوآنا بر سلامت هستند.حوزه ای که در حال حاضر تحت اکتشاف و بررسی است،اثر ماریجوآنا بر باروری است.
همانطور که تحقیق جدید نشان می دهد،مردان در کشور های غربی با بحران باروری روبرو شده اند.شمار اسپرم مردان در سن باروری،بین سال های ۱۹۷۳ و ۲۰۱۱،بیش از نصف شده است.
مطابق Eunice Kennedy Shrives ، موسسه ی ملی سلامت کودک و تکامل انسان،تقریبا ۹% از مردان در ایالات متحده با ناباروری روبرو شدند.

به همین دلیل،دانشمندان نگاه کردند که چگونه عوامل قابل تغییر متفاوت مثل انتخاب های شیوه ی زندگی،می توانند بر باروری مردان اثر بگذارند.
در مطالعه ای جدید،تیمی از محققانHarvard T.H.Chan از بخش سلامت عمومی در بوستون،بر اثراتی که مصرف ماریجوآنا بر باروری مردان مصرف کننده می گذارد،متمرکز شدند.

یافته های محققان که در مقاله ی مطالعه در مجله ی تولید مثل انسان گزارش شد،در جهت مخالف فرضیه های منتشر شده در ابتدای مطالعه ادامه یافت.

Jorge Chavarro نویسنده ی مطالعه ذکر می کند”یافته های غیرمنتظره برجسته قلمداد کرد که ما چقدر کم در مورد اثرات ماریجوآنا بر سلامت باروری می دانیم.در واقع به طور کلی،اثرات ماریجوآنا بر تندرستی.”
او تائید کرد “نیاز است تا نتایج ما با احتیاط تفسیر شوند،و نتایج نیاز به مطالعه ی بیشتر در زمینه ی اثرات تندرستی ماریجوآنا دارند.”

غلظت بیشتر اسپرم در میان مصرف کنندگان

برای شروع،تیم محققان حدس زد، مردانی که ماریجوآنا می کشند یا کشیده اند،کیفیت اسپرم نامرغوب و ضعف دارند.با این حال،این اتمام و نتیجه ای نبود که مطالعه بدست آورد.
محققان در تحقیقشان،بین سال های ۲۰۰۰تا ۲۰۱۷ ،۶۶۲ مرد حاضر در درمانگاه ناباروری ماساچوست در بیمارستان عمومی بوستون را استخدام کردند.میانگین سنی آن ها ۳۶ سال بود و از نژاد سفید بودند و مدرک تحصیلی دانشگاه داشتند.

دانشمندان برای ارزیابی کیفیت اسپرم،۱۱۴۳ نمونه مایع منی از شرکت کنندگان مطالعه،جمع آوری و بررسی کردند.آن ها همچنین از ۳۱۷ مرد شرکت کننده نمونه ی خونی برای آزمایش میزان هورمون های تولیدمثلی دریافت کردند.

علاوه بر این،محققان از مردان در خواست کردند تا پرسشنامه ها را که شامل سوالاتی در مورد مصرف ماریجوآنا بود،پر کنند.سوالات بدین گونه بود که آیا آن ها تا به حال بیش از دو بند ماریجوآنا مصرف کردند یا آیا همچنان ماریجوآنا مصرف می کنند؟

تیم دریافت که ۳۶۵ نفر از شرکت کنندگان(۵۵%)، از برخی نقطه نظرات در زندگیشان،ماریجوآنا مصرف کردند.از این افراد،۴۴% دیگر این ماده را مصرف نکردند در حالی که ۱۱% آن ها شباهت تام به مصرف کنندگان متداول داشتند.

در نگاه کردن به نمونه های مایع منی،محققان ملاحظه کردند مردانی که ماریجوآنا مصرف کردند ،میانگین غلظت اسپرم بالاتری نسبت به کسانی که ماریجوآنا مصرف نمیکنند،دارند.

بطور خاص،مصرف کنندگان ماریجوآنا میانگین غلظت اسپرم۶۲/۷ میلیون اسپرم بر میلی لیتر در هر بار خروج منی را دارند.در حالی که همتاهایشان که هرگز ماریجوآنا نکشیده اند،میان غلظت اسپرم ۴۵/۴ میلیون اسپرم بر میلی لیتر را در هر بار خروج منی دارند.
محققان گفتند بین مصرف کنندگان ماریجوآنا،تنها ۵%غلظت اسپرم کمتر از ۱۵ میلیون اسپرم بر میلی لیتر[آستانه ی سطوح غلظت نرمال اسپرم] در هر بار خروج منی را دارند در حالی که تنها ۱۲% از کسانی که هرگز ماریجوآنا نکشیده اند،غلظت اسپرمی کمتر از این سطح دارند.

یافته ها با تفاسیر نامتناقض بودند

یافته ی دیگری که در مطالعه گزارش شده بود، نشان می دهد کسانی که ماریجوآنا مصرف می کنند واین ماده را مکررا مورد استفاده قرار می دهند،متمایل به داشتن سطح بالاتری از تستوسترون هستند.
باز هم محققان تذکر می دهند که یافته هایشان،برای جمعیت همگانی و عام مردان صدق نمی کند.چون که این مطالعه به طور مشخص،بر مردانی که به دنبال معالجه در درمانگاه های ناباروری بودند متمرکز بود.
با اینکه این افراد غیر مترقبه بودند،نویسندگان اظهار داشتند که یافته هایشان،یک مفهوم و جهت منطقی در زمینه ی اثر ماریجوآنا بر سیستم آندوکانابینوئید انسان ایجاد کرد.این سیستم به ترکیبات فعال حاضر در این ماده واکنش نشان می دهد.

Feiloy Nassan رهبر نویسندگان می گوید”یافته های ما،با آنچه که در ابتدا فرض کرده بودیم مغایر بود.با این حال، با دو تفسیر مختلف نامتناقض بود.اولی آن است که مصرف به اندازه ی کم از ماریجوآنا،می تواند به تولید اسپرم فایده برساند.این فایده رساندن،به علت تاثیر گذاری ای است که بر سیستم آندوکانابینوئید دارد و این گونه شناخته شده است که این سیستم، در باوری نقش ایفا می کند.اما همین فواید،با مصرف میزان بیشتری از ماریجوآنا از دست می رود.”

Nassan افزود”به همان اندزه که تفسیر محتمل است،یافته های ما می توانند این حقیقت را که مردانی با سطوح تستوسترون بالا بیشتر احتمال دارد با رفتار ریسک طلب مثل مصرف ماریجوآنا درگیر شوند،معکوس کنند.”