تحقیقات جدید توضیح می دهد که چرا افراد مبتلا به سندرم داون دارای مشکلات حافظه مکانی هستند

تحقیقات جدید توضیح می دهد که چرا افراد مبتلا به سندرم داون دارای مشکلات حافظه مکانی هستند

گروه پروفسور خوان لرما،از انستیتوی علوم مغز و اعصاب UMH-CSIC،در آلیکانته اسپانیا،ژنی به نام GRIK1 را که در تعادل بین تحریک و مهار در مغز…