چای سیاه نیز به کاهش وزن کمک میکند.

برای اولین بار محققان UCLA نشان دادند که چای سیاه با اثر بر روی باکتری های روده ممکن است باعث کاهش وزن و یا مزایای دیگر شود. با موش ها مطالعه دانشمندان نشان دادند که چای سیاه باعث تغییر در متابولیسم انرژی در کبد با تغییر متابولیتهای روده می‌شود. این تحقیق در مجله تغذیه اروپا منتشر شده است. این مطالعه نشان داد که هر دو چای سبز و سیاه نسبت باکتری های روده در حیوانات را تغییر می‌دهد و درصد باکتری های مرتبط با چاقی کاهش می یابد، در حالی که باکتری های مرتبط با توده های بدون چربی افزایش می‌یابد. مطالعات قبلی نشان داده است که در چای سبز مواد شیمیایی به نام پلی فنول وجود دارد که جذب می‌شوند و متابولیسم انرژی در کبد را تغییر می‌دهد. یافته های جدید نشان می‌دهد که پلی فنول های چای سیاه که به راحتی در روده کوچک جذب می‌شوند باعث افزایش رشد باکتری در روده و تشکیل اسید چرب کوتاه مدت که یک نوع متابولیت باکتریایی است، میشود. که این عمل متابولیسم انرژی در کبد را نشان میدهد. سوزان هنینگ، نویسنده اصلی این مطالعه و استاد راهنما در مرکز تغذیه انسانی UCLA که بخشی از دانشکده پزشکی دیوید جفن در UCLA است، گفت:

این موضوع که پلی فنول های چای سبز موثر هستند، شناخته شده است و آنها مزایای بهتری نسبت به پلی فنول های چای سیاه ارائه می‌دهند. اما مواد شیمیایی چای سبز در خون و بافت‌ها جذب می شوند. یافته های جدید ما نشان می دهد که چای سیاه با استفاده از یک مکانیزم خاص و با استفاده از میکروبیوم روده ممکن است به سلامت و کاهش وزن انسان کمک کند.

او ادامه می‌دهد که:

نتایج ما نشان می‌دهد که هر دو چای سبز و سیاه پیش گیاهان دارویی هستند که باعث رشد میکروارگانیسم های مفید برای بدن شده و به سلامت فرد کمک می‌کند.

در این مطالعه از چهار گروه موش با رژیم غذایی مختلف استفاده شده که به رژیم غذایی دو مورد از آنها عصاره چای سبز و یا عصاره چای سیاه اضافه شد، که عبارتند از:

۱) کم چرب_قند زیاد

۲) چربی بالا_قند زیاد

۳) چای سبز_چربی بالا_قند زیاد

۴) چای سیاه_چربی بالا_قند زیاد

بعد از چهار هفته مشاهده شد که وزن موش هایی که به رژیم غذایی آن ها عصاره چای سبز یا سیاه اضافه شده بود حتی با وجود چربی و قند زیاد، کاهش پیدا کرده بود. محققان همچنین نمونه هایی از روده بزرگ موش ها (برای اندازه‌گیری محتوای باکتری) و بافت کبدی را (برای اندازه‌گیری رسوبات چربی) جمع آوری کردند. در موش هایی که هر دو نوع مساله چای سبز و سیاه را مصرف کرده بودند باکتری های مربوط به چاقی کمتری وجود داشت و بیشتر باکتری ها مربوط به توده بدون چربی در بدن بودند. با همه ی این ها فقط در موش‌هایی که جای سیاه مصرف می‌کردند نوعی باکتری به نام Pseudobutyrivibrio افزایش می یابد که همین باکتری باعث ایجاد تفاوت بین تغییر متابولیسم انرژی در کبد می‌شود. دکتر ژائوبینگ لی، مدیر مرکز تغذیه انسان UCLA و رئیس بخش تغذیه بالینی در UCLA گفت:

یافته ها نشان می دهد که مزایای سلامتی هر دو چایی سبز و سیاه از مزایای آنتی اکسیدانی خود فراتر می‌رود و حرفه آنها تاثیر مهمی بر میکروب روده دارد و این خود می‌توانند یک دلیل جدی برای ادامه نوشیدن چای سیاه برای دوستداران آن هم باشد.

نتیجه این آزمایش در سال ۲۰۱۵ در مرکز UCLA نشان داد که چای سبز و سیاه باعث جلوگیری از چاقی در موش‌هایی که رژیم غذایی قند و چربی بالا داشتند می‌شود.

نمره شما به این پست