کاهش خطر کم شنوایی با رژیم‌ غذایی.

از دست دادن شنوایی حدود ۴۸ میلیون آمریکایی را تحت تاثیر قرار می دهد. برخی شواهد نشان می‌دهد که رژیم غذایی ممکن است شنوایی را تحت تاثیر قرار دهد. مطالعات پیشین بر روی این امر که چگونه مواد غذایی خاص بر این خطر تاثیر می‌گذارد، بوده است. اما ارتباط رژیم غذایی و خطر ابتلا به کاهش میزان شنوایی مشخص نیست. در یک مطالعه جدید محققان بریگام و بیمارستان زنان رابطه بین ۳ رژیم غذایی مختلف و خطر ابتلا به کاهش میزان شنوایی را مورد بررسی قرار دادند:

۱)رژیم غذایی جایگزین مدیترانه

۲)رژیم توقف فشار خون

۳)رژیم غذایی AHEI-2010

که بر روی زنان طی ۲۲ سال دنبال شده بود و دریافتند که رژیم غدایی سالم با کاهش خطر کم شنوایی در زنان ارتباط دارد. نتایج در مجله تغذیه در تاریخ ۱۱ می منتشر شده است.
شارون کوهن، یک اپیدمیولوژیست در بخش BWH و نخستین نویسنده این مطالعه گفت:

جالب توجه است که مشاهده کردیم که افرادی که رژیم غذایی سالم داشتند خطر ابتلا به کم شنوایی را ندارند. خوردن غذای خوب به سلامت کلی کمک می‌کند و همچنین ممکن است در کاهش خطر ابتلا به کم شنوایی مفید باشد.

در این مطالعه محققان اطلاعات دقیق در مورد مصرف غذا را هر چهار سال یکبار جمع آوری کردند و دریافتند که رژیم های غذایی بیشتر شبیه الگوهای تغذیه AMED یا DASH بودند، که خطر ابتلا به کم شنوایی در آنها کمتر از ۳۰٪ است. علاوه بر این یافته های موجود در زیر گروه بیش از ۳۳ هزار سنگر اطلاعات مربوط به شنوایی به طور کامل از آنها جمع آوری شده است نشان داد که میزان خطر ابتلا به کم شنوایی در آنها ۳۰٪ بیشتر می‌تواند باشد و همچنین ممکن است مربوط به رژیم AMED که حاوی روغن زیتون فوق العاده، دانه ی حبوبات، سبزیجات، میوه‌ها، آجیل، ماهی و حتی استفاده متوسط از الکل است. رژیم غذایی DASH شامل؛ میوه ها، سبزیجات و لبنیات کم چرب و حتی سدیم کم است. رژیم AHEI-2010 دارای برخی از اجزای AMED و برخی از DASH است.
محققان می‌گویند ارزیابی از دست دادن شنوایی بر اساس رژیم غذایی تنها یک گزارش کوتاه بوده و میبایست تحقیقات بیشتری در جمعیتهای بیشتر صورت بگیرد و این امر یک امر ضروری است این‌مطالعه توسط NIH پشتیبانی شده است.

کاهش خطر کم شنوایی با رژیم‌ غذایی.
۵ (۱۰۰%) ۱ vote