Keep your teeth stain-free

چگونه دندان هایی سفید و بدون لکه داشته باشیم؟!

•با روش هایی مناسب، دندان های خود را بدون لکه نگه دارید. 

مقدمه:
در دندان های شما می تواند، لکه هایی در سطح به وجود آید و باعث تغییر رنگ آنها شود، که این تغییر رنگ شامل ٣ حالت اصلی می شود که یا ذاتی بوده که مختص زمانی است که ساختار درونی دندان، تیره یا زرد رنگ می شود که علت آن به دوران حاملگی مادر و دوران کودکی فرد و آسیب دیدگی های دندان وی در آن دوره برمی گردد؛ علت دیگر آن بیرونی بوده است، یعنی لایه بیرونی دندان( مینای دندان ) رنگ می شود که به علت نوشیدن قهوه و شراب و موارد مشابه آنها و سیگار کشیدن حاصل می شوند و نوع آخر آن وابسته به سن است که ترکیبی از عوامل ذاتی و بیرونی است؛ اکنون به بررسی حالت دوم و راه های پیشگیری از آن می پردازیم:

باید با آن روبرو شوید که، هیچ کس نمی خواهد که دندان هایش با لکه هایی، رنگ بگیرد؛ این واقعیت است که رنگدانه ها از رنگ تیره ی نوشیدنی هایی مانند قهوه، چای و نوشابه، می توانند در ترک ها و رگه های بین دندان ها جاسازی شوند و در نتیجه می تواند لکه های دائمی زرد رنگ ایجاد کند.

اینجا روش هایی که به جلوگیری از لکه دار شدن دندان های شما کمک می کنند، وجود دارند :

•مصرف نوشیدنی های خود را تنظیم کنید؛ هدف از مصرف نوشیدنی های مورد علاقه خود را، به طور منظم در زمان استراحت، به جای خرد خرد نوشیدن آنها در طول روز، در نظر بگیرید.

•مصرف آب را افزایش دهید؛ آب برای بهداشت عمومی دهان و دندان شما بسیار خوب است، به علاوه آن تمامی سموم و بوی بد دهان را می شوید؛ به طور متناوب یک جرعه آب به همراه چای یا قهوه، به شستشوی این رنگدانه ها که، این نوشیدنی ها بر دندان ها تاثیر می گذارند، کمک می کنند.

•بین دندان های خود را با نخ دندان تمییز کنید:
کاهش نشانه هایی در عمومیت دندان ها به کاهش لکه دار شدن آنها می انجامد؛ اگر شما از نخ دندان استفاده نکنید،در نهایت ممکن است که شما با لکه هایی در سطح دندان هایتان مواجه شوید، حتی اگر شما به طور منظم آنها را شسته باشید!!

در نتیجه ، می توانیم با پیش بینی و عمل به این روش ها از لکه های بیرونی جلوگیری کرده و نگران تغییر رنگ دندان های خود نباشیم.