migraine

میگرن در زنان شایع تر است

میگرن سردر معمولی نیست، میگرن حالت بسیار دردناکی است که اغلب با حالت تهوع، تاری دید و‌حساس به نور، بو و یا صدا همراه است. این حالات می‌توانند زندگی روزمره‌ی شما را غیر قابل تحمل کنند. البته که زنان بیشتر از مردان تمایل به میگرن دارند و محققان نیز در پی پاسخی برای این مشکل هستند.

دانشمندان دانشگاه Migule در اسپانیا معتقدند که علت اینکه چرا میگرن در میان زنان شایع تر است، بستگی به فعالیت هورمون های جنسی دارد. پروفسور Antonio Ferre-Montiel می‌گوید:

ما می‌توانیم تفاوت های چشمگیری را در مدل تجربی میگرن مابین زنان و مردان مشاهده کنیم. همچنین در تلاش برایدرک همبستگی مولکولی علت این تفاوت باشیم. گرچه این موضوع یک فرآیند پیچیده است اما ما معتقدیم که حالت سیستم Trigemino vascular، با هورمون های جنسی نقش مهمی را ایفا می‌کند که‌ متاسفانه به درستی مورد توجه قرار نگرفته است. 

این سیستم از نورون ساخته شده است و در یک عصب جمجمه‌ای پیدا شده است و به عنوان عصب نامیده می‌شود. همچنین محققان اظهار کردند که این سیستم در مکانیسم های میگرنی دخیل است. نتپروفسور Ferrer و تيمش از تحقیقات جدیدشان استدلال کردند که فعالیت هورمون های اختصاصی جنسیت با سیستم Trigemino vascular، ارتباط دارد به طوریکه یلول های عصبی آن سیستم را حساس تر نسبت به عوامل مهار کننده میگرن می‌کند.

این یافته در مجله‌ی مرزهای علوم انسانی و مولکولی به عنوان بخشی از موضوع ویژه انتشار یافته است. این موضوع با توجه به اهمیت هدف گیری پروتئين ها در غشای سلولی به عنوان یک رویکرد درمانی پزشکی موثر، در پزشکی مجله چاپ شده است. همچنین در آیند پروفسور و همکارانش امیدوارند یافته های آن ها منجر به عملکرد بهتر در زمینه مشکلات میگرن شود.

آیا استروژن پاسخ مشکل ماست؟

محققان با بررسی هایی که در مورد هورمون های جنسی انجام داده‌اند متوجه شدند که چه عاملی باعث حساسیت میگرن می‌شود یا حتی چگونه اعصاب به میگرن واکنش می‌دهند. در انجام این آزمایش آن ها به دنبال درک اینکه چگونه هورمون های جنسی خاص ممکن است توسعه‌ی میگرن را تسهیل کنند نیز هستند. به طور کلی آن ها دریافتند که برخی از هورمون های جنسی مانند تستسترون نقش محافظتی دارند، در حالیکه به نظر می‌رسد هورمون های دیگر مانند پرولاکتین به شدت میگرن را تشدید می‌کنند.


بیشتر بخوانید:سطح هورمون استروژن در مردانی که دچار میگرن می‌شوند بالاتر است!


محققان می‌گویند این هورمون ها با تعامل با کانال های یونی سلول، حساسیت سلول به میگرن را افزایش یا کاهش می‌دهند. در واقع پروتئين های غشایی هستند که اجازه می‌دهند یون ها (ذرات باردار) از طریق همین حساسیت سلولی به محرک‌ های مختلف منتقل شوند.

پورفسور Ferre از طریق تحقیقات خود، هورمون استروژن را به عنوان یک عامل کلیدی در توسعه میگرن شناسایی کرد. در ابتدا متوجه شد که استروژن با شیوع بالای میگرن، در زنانی که دوره قاعدگی خود را می‌گذرانند، مرتبط می‌شود. علاوه بر این موضع، آن ها دریافتند که نوع خاصی از میگرن با تغییرات سطح هورمون هر در زمان دوره‌ی قاعدگی زنان ارتباط دارد. البته پروفسور متوجه شد که تعغییرات در سطوح استروژن به این معناست که سلول های عصبی Trigemino، ممکن است به محرک‌ های خارجی حساس تر شوند. همچنین می‌ توانند میگرن نیز شوند.

با این حال محققان هشدار می‌دهند که کسی نباید بر اساس شواهدی که تاکنون جمع آوری شده نتیجه گرفت. این مطالعات مقدماتی است و هنوز تحقیقات زیادی برای تعیین نقش دقیق هورمون ها در توسعه و پیشگیری از میگرن، مورد نیاز است. همچنین مطالعات جدید بر روی مدل های آزمایشگاهی یا مدل های حیوانی تمرکز کرده است. بنابرین پروفسور Ferre توصیه می‌کند که در آینده، انجام مطالعات با مشارکت انسان ها بسیار مهم است.

 

نمره شما به این پست