AIDS

پادتن جدید برای مقابله با ایدز

گروهی از دانشمندان موسسه تحقیقات بیومدیکال تگزاس در یک دفاع جدید علیه ویروس HIV-1 که ایدز را ایجاد می کند یافته اند. این تیم به رهبری دکتر روت روپرچت «Ruth Ruprecht» با استفاده یک مدل حیوانی برای اولین بار نشان داد که یک آنتی بادی به نام ایمونوگلوبولین IgM» M» در جلوگیری از عفونت بعد از قرار گرفتن ویروس در بافت مخاطی موثر است.

بر اساس یک تخمین جهانی حدود ٩۰٪ از موارد جدید HIV-1 ناشی از قرار گرفتن ویروس در حفره های مخاطی مانند درون  رکتوم یا واژن است.

دکتر روپرچت «Ruprecht» دانشمند و مدیر برنامه تحقیقاتی ایدز گفت: “IgM نوعی آنتی بادی فراموش شده است.اکثر دانشمندان معتقد بودند که اثر محافظتی آن کوتاه مدت بوده و به عنوان نوعی سپر محافظ علیه پاتوژن های مهاجم مانند HIV-1 مورد استفاده قرار می گیرد.”

این مطالعه در مجله AIDS در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۸ منتشر شده است. این مقاله به عنوان “Fast Track” فهرست شده است، که نشان می دهد این داده های جدید و هیجان انگیز باید توجه خاصی را به خود جلب کنند.

بیشتر بخوانید؛ کشف راز پایداری ویروس HIV

میمون های رزوس در مرکز تحقیقات علمی پریمات ها در محوطه بیومِد دانشگاه تگزاس به عنوان مدل برای مطالعه درون بدنی مورد استفاده قرار گرفتند. دانشمندان ابتدا حیوانات را با نسخه ساخته شده از IgM درمان کردند، که به طور طبیعی توسط سلول های پلاسمی زیر اپیتلیوم (پوشش سطحی حفره های بدن) تولید می شود. نیم ساعت بعد، همان حیوانات در معرض SHIV (ویروس نقص ایمنی بدن شبه انسانی) قرار گرفتند. چهار تا از شش حیوان که به این شیوه درمان می شوند، به طور کامل در برابر ویروس محافظت می شوند. حیوانات به مدت ۸٢ روز تحت نظارت قرار گرفتند.

تیم دکتر روپرچت متوجه شد که استفاده از آنتی‌بادی IgM موجب بروز آن شده است. IgM ویروس را از بین می برد، مانع عبور آن از لایه مخاطی و گسترش آن به بقیه بدن می شود. تکنیک معرفی پیش آنتی بادی ها به بدن برای ایجاد ایمنی به نام ایمن سازی غیرفعال شناخته می شود.

دکتر روپرچت گفت که: IgM دارای میل بالایی برای جذب آنتی ژن های خود دارد و بسیار سریع آنها را جذب می کند و اجازه حرکت به آنها نمی دهد. مطالعه ما برای اولین بار نشان دهنده پتانسیل حفاظتی  IgM در ضد HIV-1 است. IgM توانایی پنج برابر بیشتر برای اتصال به ذرات ویروس نسبت به فرم آنتیبادی استاندارد به نام IgG دارد.در واقع IgM می تواند بیشتر از آنچه به آن اعتبار داده شده است انجام دهد.