Children who stutter

چگونگی کمک به کودکانی که لکنت دارند

•کمک کردن به کودکانی که لکنت دارند:

مقدمه :

ما هنوز علت اصلی لکنت را نمی دانیم، آن ممکن است به علت این باشد که پیامی که مغز کودک به عضلات دهان او می فرستد با تاخیر یا خطا همراه شده باشد که آن موجب عدم هماهنگی و لکنت می شود، اگر در خانواده این لکنت وجود داشته باشد احتمال اینکه کودک نیز لکنت داشته باشد وجود داشته اما حتمی نیست، عوارض این لکنت برای کودک می تواند استرس و فشار عصبی، باشد، لکنت کودکان اغلب در سنین ۴-٢سالگی شروع شده و زمانی که کودکان شروع به ترکیب کلمات و جملات کوتاه می کنند؛ لکنت در کودکان هم میتواند به صورت ناگهانی و هم در طول زمان ایجاد شود.

•لکنت زبان،یک وضعیت مزمنی است در این کودکان، که روز های خوب و بدی دارند.
ممکن است روز هایی باشد که لکنت زبان شان بسیار ملایم شود و سپس آنها به همراه استرس کمی شاد خواهند شد.
بر طبق عقیده کارشناسان، نگرانی درباره ی لکنت زبان به صورت طولانی مدت نیست و آن بیشتر از ٢-٣ ماه ادامه نمی یابد یا حداقل به تدریج در طول آن دوره زمانی بهبود می یابد.

اینجا بعضی از انواع روش های مفیدی که خانواده ها می توانند برای کمک به  کودکانشان مورد استفاده قرار دهند، وجود دارند:

• از تصحیح و قطع کردن کلام او وقتیکه کودک شما در حال صحبت کردن است پرهیز کنید.

•از کودک نخواهید که سخنش را تکرار کند و یا اینکه سرعت سخن گفتن خود را کاهش دهد.

• از صحبت کردن به صورت آرام و واضح با کودک خود، مطمئن شوید؛ و  زمان کافی را برای تمام کردن چیزی که کودک سعی دارد بگوید؛ فراهم کنید.

•صحبت زیاد با کودکتان با بحث در مورد روز او و با صدای بلند سخن گفتن درباره ی کتاب هایی که میخوانید یا چیزهایی که انجام می دهید.

•نتیجه گیری:

باید سعی کنیم که با استفاده از روش های گفته شده تعادل عصبی را در کودک ایجاد کرده و استرس وی را کاهش دهیم؛ گاهی ممکن است کودک دچار لرزش هایی نیز شود.

بهتر است، هرگاه متوجه لکنت کودک خود شدید، به یک آسیب شناس مراجعه کنید تا لکنت کودکتان ارزیابی شود.